Mål och strategi

Närhet - Kultur - Miljö - Kvalitet: Mål och strategi för byapolitik och landsbygdsutveckling i Ystads kommun

  • Närhet - aktiv dialog om kvalitet och service med invånare och företag
  • Kultur - bevara och förädla Ystads genuina gamla stadsmiljö
  • Miljö - ett hållbart samhälle genom hushållning med naturresurserna
  • Kvalitet - en helhetssyn på våra produkter och tjänster ska gälla inom alla verksamhetsområden

Dessa fyra begrepp bildar den plattform för livskvalitet som Ystads utveckling skall grundas på.

Här finns även en till omarbetad och uppdaterad Plattform för samverkan mellan byalagsrådet och Ystads kommun.

solnedgång 

Publicerad 2020-08-27, Uppdaterad 2022-05-02