Hur får jag mer inspiration?

  facebook logga
På Avfallsenhetens Facebook-sida Hållbart i Ystad håller vi dig uppdaterad med tips, nyheter och information kring miljö och avfallsminimering. Gå in och gilla!

youtube logga
På vår YouTube-kanal lägger vi upp roliga och informativa videos om hållbarhet och återvinning. Följ oss!

Mer information på andra sajter

Gör det inte svårare-sajten hittar du information om hur enkelt och bra det är att sortera ut sitt matavfall.

sopor.nu finns information om hur och varför man sorterar sitt avfall och vad som händer sedan.

Sysav

Med kampanjen Onaturligt i naturen tar Sysav och dess ägarkommuner ett humoristiskt grepp kring sopsortering och nedskräpningsproblematiken.

Håll Sverige Rent

Släng inte maten hittar du bra material kring matavfall och matsvinn.

På Naturvårdsverkets webbplats finns information om hållbar konsumtion av textilier för att hjälpa konsumenter att göra medvetna val kring kläder och textil.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om hur de arbetar för att bevara biologisk mångfald, minska klimatpåverkan och bidra till ett resurseffektivt samhälle.

Ystad Österlenregionens miljöförbund