Guide till sopsortering

Här hittar du information om hur du ska sortera ditt avfall för att öka återvinningen och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Hur ska du sortera ditt avfall?

 

Batterier

Batterier är både småbatterier och blybatterier/bilbatterier.

 

 

Batterier lämnas på Hedeskoga återvinningscentral, till Farligt Avfall-bilen eller i Samlaren. Småbatterier kan även lämnas i batteriholk.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnation, renovering, ombyggnation eller rivning av byggnader, eller som uppstår vid anläggningsarbete i trädgård.

 

Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får lämna bygg- och rivningsavfall på Hedeskoga återvinningscentral. Asbest och eternit lämnas inplastat och väl förslutet.

 

Elavfall

Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri, till exempel tv-apparater, datorer, telefoner, dammsugare, tvättmaskiner och vattenkokare.

 

Elavfall lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Mindre elavfall kan även lämnas till Farligt Avfall-bilen eller Samlaren.

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, sprayburkar, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, oljor och oljefilter samt kvicksilverhaltiga material.

 

Farligt avfall lämnas på Hedeskoga återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, behållare.

Glasförpackningar

Glasförpackningar är till exempel glasflaskor och glasburkar.

 

Glasförpackningar lämnas löst i kärl för glasförpackningar eller på återvinningsstation. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig. Glasflaskor med pant pantas mot ersättning.

Grovavfall

Avfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpar sig att samla in i kärl sorteras som grovavfall. Exempelvis trasiga möbler, mattor, cyklar, barnvagnar och gräsklippare.

 

Grovavfall och lämnas på Hedeskoga återvinningscentral.

Ljuskällor

Ljuskällor är till exempel glödlampor, LED-lampor, lågenergilampor och lysrör.

 

Ljuskällor lämnas på Hedeskoga återvinningscentral, till Farligt Avfall-bilen eller i Samlaren.

Läkemedelsrester, sprutor och kanyler

Läkemedelsrester samt förbrukade sprutor, kanyler, lansetter och skalpeller.

 

Läkemedelsrester, sprutor och kanyler lämnas till apotek. Läkemedelsrester lämnas i transparent plastpåse. Sprutor och kanyler lämnas i särskild behållare som hämtas i förväg på apotek och lämnas där.

Matavfall

Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppstår i livsmedelshantering. Matavfall är till exempel frukt-och grönsaksskal, äggskal, fiskrens, mindre köttben, kaffesump, teblad och tepåsar.

 

Om det finns kärl för matavfall på fastigheten ska matavfallet sorteras ut. Matavfall läggs i särskilda matavfallspåsar som kastas i kärlet för matavfall. Matavfallspåsar tillhandahålls av Tekniska avdelningens kundservice. Det är även möjligt att kompostera matavfall på den egna fastigheten.

Matfett, matolja och frityrolja

Matfetter, matoljor och frityroljor är allt flytande fett som används i samband med matlagning.

 

Mindre mängder matfett kan torkas upp med hushållspapper och sorteras som matavfall. Större mängder matfett hälls över i behållare med tättslutande lock och läggs i restavfallet eller lämnas på Hedeskoga återvinningscentral.

Metallförpackningar

Metallförpackningar är till exempel konservburkar, pystomma sprayburkar, tuber, aluminiumformar, aluminiumfolie, kapsyler och lock.

 

 

Metallförpackningar ska lämnas löst i kärl för metallförpackningar eller på återvinningsstation. Aluminiumburkar med pant pantas mot ersättning.

Pappersförpackningar

Pappersförpackningar är till exempel mjölkkartonger, müslipaket, mjöl- och sockerpåsar, äggkartonger, papperskassar, omslagspapper, skokartonger och toarullar.

 

 

Pappersförpackningar ska lämnas löst i kärl för pappersförpackningar eller på återvinningsstation.

 

Plastförpackningar

Plastförpackningar är både hårda och mjuka plastförpackningar, exempelvis burkar, dunkar och tråg, refillpåsar, frigolit, plastfolie och plastpåsar.

 

 

Plastförpackningar ska lämnas löst i kärl för plastförpackningar eller på återvinningsstation. PET-flaskor med pant pantas mot ersättning.

Restavfall

Restavfall är det avfall som blir kvar när allt annat avfall har sorterats ut, till exempel blöjor, diskborstar, dammsugarpåsar, kuvert, tuggummi, kattsand och burspån.

 

Restavfall ska förpackas noggrant och lämnas i kärl för restavfall på fastigheten.

Textilavfall

Textilavfall är trasiga textilier, till exempel kläder, skor, och sänglinne.

 

 

Trasiga textilier slängs som restavfall. Är textilierna hela kan du lämna dem för återbruk till en second hand-affär, en insamlingscontainer för textil eller på Hedeskoga återvinningscentral.

Tidningar och returpapper

Tidningar och returpapper är till exempel reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker, skriv- och ritpapper, kontorspapper och spiralblock.

 

Tidningar och returpapper lämnas löst i kärl för returpapper eller på återvinningsstation.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är till exempel ogräs, gräsklipp, kvistar, löv, barr, vissna plantor och blast från grönsaker.

 

 

Trädgårdsavfall kan lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Du kan även teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall i kärl vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs löst i kärl för trädgårdsavfall.

   
Publicerad 2020-12-08, Uppdaterad 2023-11-09

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Sorteringsguider

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall och var du ska lämna det? Besök Sorteringsguide A-Ö som finns på Sysavs hemsida.

Avfallsenhetens broschyrer om hur du hanterar ditt avfall

Ladda ner vår sorteringsbroschyr

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Skyltar för sortering i avfallsutrymmen, Svenska

Skyltar för sortering i avfallsutrymmen, Andra språk

Återvinningsstationer

Det finns återvinningsstationer på flera platser i kommmunen. Det är Förpackningsinsamlingen, FTI som ansvarar för återvinningsstationerna. På deras hemsida kan du bland annat hitta din närmaste återvinningsstation samt sorteringsanvisningar på olika språk.

Hedeskoga återvinningscentral

Du kan lämna nästan allt ditt sorterade avfall på Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga.

Adress: Blåsborgsvägen 161, Ystad

Öppettider

Hitta hit

Som privatperson är det kostnadsfritt att lämna avfall till återvinningscentralen.

Farligt avfall-bilen

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner kostnadsfritt lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek. Farligt avfall-bilen kör enligt schema och stannar 60 minuter på varje stoppställe.

Till Farligt Avfall-bilen kan du lämna:

 • Sprayburkar
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier och syror
 • Oljor
 • Färg-, lack- och limrester
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Småbatterier och bilbatterier
 • Elavfall
 • Ljuskällor

För att ta reda på när Farligt Avfall-bilen kommer till Ystad besök  www.sysav.se eller anmäl dig till Sysavs sms-tjänst genom att sms:a sysavystad till 71350. Då får du en påminnelse i mobilen dagen innan Farligt Avfall-bilen kommer till Ystad.

Samlaren

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småelektronik, små ljuskällor och småbatterier. Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålens diameter är 110 mm.

I Ystad hittar du Samlaren på:

 • Willys, Aulingatan
 • ICA Supermarket

Vad händer vid felsortering?

Vid varje tömning görs en kvalitetskontroll för att upptäcka eventuell felsortering. En felsortering kan i värsta fall exempelvis innebära att hela lasten med matavfall måste kasseras och då kan inte matavfallet behandlas biologiskt. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka matavfallsabonnemanget vid felaktig hantering.