41573807-waste-sorting-concept.jpg

Vad slänger Ystadborna?

Är du nyfiken på vad invånarna i Ystads kommun slänger i soppåsen? Här får du svaret!

 

Varje år gör Avfallsenheten i Ystads kommun en plockanalys för att se vad som finns i Ystadbornas soppåse. Detta gör vi gör att ta reda på hur duktiga Ystadborna är på att sortera och om det är något särskilt vi ska fokusera på att kommunicera om för att sorteringen ska bli ännu bättre.

Den senaste plockanalysen gjordes 2020 på två lass restavfall (den vanliga soppåsen) och två lass matavfall.

Mycket matavfall sorteras fortfarande inte ut 

I Ystads kommun sorteras 54 % av allt matavfall ut, vilket är jättebra! Vi ser dock att nästan 24 % av restavfallet fortfarande består av matavfall. Detta hade kunnat sorteras ut och återvinnas som biogas och biogödsel. 

Många felsorterade förpackningar återvinns inte

Nästan 37 % av restavfallet är förpackningar. Dessa hade kunnat återvinnas och bli nya förpackningar om de istället hade sorterats på rätt sätt. 

Farligt avfall får inte slängas i restavfallet

Varje år ser vi att det hamnar mindre farligt avfall i soppåsen, vilket är bra! 2019 såg vi dock att 2,1 ton farligt avfall hamnade i restavfallet. Detta avfall är direkt farligt för människor, djur samt natur och måste sorteras ut separat!

Ystadborna är noggranna när de sorterar matavfall

De Ystadbor som sorterar sitt matavfall är noggranna! Vårt insamlade matavfall är 98,2 % rent. HURRA! Ni hjälper oss att återvinna matavfall till biogödsel som används för att spridas på våra åkrar för att odla ny mat. 

Publicerad 2024-04-12, Uppdaterad 2024-04-15

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se