32922213-students-with-laptop-and-books-walking-outside.jpg

Pedagogiskt material

Här hittar du pedagogiskt material kring avfallshantering och hållbar utveckling. Lärare kan använda det i skolan i undervisningen och föräldrar kan använda det för att prata med sina barn hemma.

Förskola

Årskurs F-3

Årskurs 4-6

Årskurs 6-9

Gymnasie- och vuxenutbildning

Allmänt bra pedagogiskt material och annan bra information

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-11-09

Kontakta oss

Hållbart lärande i Ystads kommun
Marietorps naturskola
E-post:Marietorpsnaturskola@ystad.se

Studiebesök på Sysav eller ett besök hos er i skolan av Sysavs miljöpedagoger

Har din skola/förskola ett TaGe-skåp?

I TaGe-skåpet kan du lämna kläder som du växt ur eller inte längre använder så att någon annan kan använda dem istället.

Här hittar du kommunanpassat material till ert TaGe-skåp:

Information om TaGe-skåpet

Skylt till TaGe-skåpet (förskola och F – 3)

Onaturligt i naturen

Med kampanjen Onaturligt i naturen tar Sysav och dess ägarkommuner ett humoristiskt grepp kring sopsortering och nedskräpningsproblematiken. Följ med ut i naturen där stå upp-komikern Marcus Johansson försöker att hitta djur i den nerskräpade miljön.

Resterkocken

Resterkocken riktar sig till barn och unga i grundskolan och har som mål att minska matsvinnet och öka kunskapen om livsmedlens hållbarhet och användningsområden. Läs mer på resterkockens hemsida.

Följ oss på sociala medier!

facebook logga
Följ oss på Avfallsenhetens Facebook-sida Hållbart i Ystad där vi uppdaterar dig med tips, nyheter och information kring miljö och avfallsminimering. Gå in och gilla!

youtube logga
Avfallsenheten finns även på Ystads kommuns YouTube-kanal. Här lägger vi upp massa roliga och informativa videos om hållbarhet och återvinning. Följ oss!