DQ6Q2284.jpg

Så sorterar du

Den här guiden ger dig tips om hur du sorterar dina sopor och var du lämnar dem.

 

Batterier Batterier är både småbatterier och blybatterier/bilbatterier. Batterier lämnas på Hedeskoga återvinningscentral, eller till Farligt Avfall-bilen. Småbatterier kan även lämnas i batteriholk.
Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnation, renovering, ombyggnation eller rivning av byggnader, eller som uppstår vid anläggningsarbete i trädgård. Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får lämna bygg- och rivningsavfall på Hedeskoga återvinningscentral. Asbest och eternit lämnas inplastat och väl förslutet.
Elavfall Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri, till exempel tv-apparater, datorer, telefoner, dammsugare, tvättmaskiner och vattenkokare. Elavfall lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Mindre elavfall kan även lämnas till Farligt Avfall-bilen.
Farligt avfall Farligt avfall är till exempel färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, sprayburkar, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, oljor och oljefilter samt kvicksilverhaltiga material. Farligt avfall lämnas på Hedeskoga återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen. Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om innehåll eller lämnas i uppmärkt, väl försluten, behållare.
Glasförpackningar Glasförpackningar är till exempel glasflaskor och glasburkar. Glasförpackningar lämnas löst i kärl för glasförpackningar eller på återvinningsstation. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig. Glasflaskor med pant pantas mot ersättning.
Grovavfall Avfall som är tungt eller skrymmande och inte lämpar sig att samla in i kärl sorteras som grovavfall. Exempelvis trasiga möbler, mattor, cyklar, barnvagnar och gräsklippare. Grovavfall och lämnas på Hedeskoga återvinningscentral.
 
Ljuskällor Ljuskällor är till exempel glödlampor, LED-lampor, lågenergilampor och lysrör. Ljuskällor lämnas på Hedeskoga återvinningscentral och till Farligt Avfall-bilen.
Läkemedelsrester, sprutor och kanyler Läkemedelsrester samt förbrukade sprutor, kanyler, lansetter och skalpeller. Läkemedelsrester, sprutor och kanyler lämnas till apotek. Läkemedelsrester lämnas i transparent plastpåse. Sprutor och kanyler lämnas i särskild behållare som hämtas i förväg på apotek och lämnas där.
Matavfall Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppstår i livsmedelshantering. Matavfall är till exempel frukt-och grönsaksskal, äggskal, fiskrens, mindre köttben, kaffesump, teblad och tepåsar. Om det finns kärl för matavfall på fastigheten ska matavfallet sorteras ut. Matavfall läggs i särskilda matavfallspåsar som kastas i kärlet för matavfall. Matavfallspåsar tillhandahålls av Tekniska avdelningens kundservice. Det är även möjligt att kompostera matavfall på den egna fastigheten.
Matfett, matolja och frityrolja Matfetter, matoljor och frityroljor är allt flytande fett som används i samband med matlagning. Mindre mängder matfett kan torkas upp med hushållspapper och sorteras som matavfall. Större mängder matfett hälls över i behållare med tättslutande lock och läggs i restavfallet eller lämnas på Hedeskoga återvinningscentral.
Metallförpackningar Metallförpackningar är till exempel konservburkar, pystomma sprayburkar, tuber, aluminiumformar, aluminiumfolie, kapsyler och lock. Metallförpackningar ska lämnas löst i kärl för metallförpackningar eller på återvinningsstation. Aluminiumburkar med pant pantas mot ersättning.
Pappersförpackningar Pappersförpackningar är till exempel mjölkkartonger, müslipaket, mjöl- och sockerpåsar, äggkartonger, papperskassar, omslagspapper, skokartonger och toarullar. Pappersförpackningar ska lämnas löst i kärl för pappersförpackningar eller på återvinningsstation.
Plastförpackningar Plastförpackningar är både hårda och mjuka plastförpackningar, exempelvis burkar, dunkar och tråg, refillpåsar, frigolit, plastfolie och plastpåsar. Plastförpackningar ska lämnas löst i kärl för plastförpackningar eller på återvinningsstation. PET-flaskor med pant pantas mot ersättning.
Restavfall Restavfall är det avfall som blir kvar när allt annat avfall har sorterats ut, till exempel blöjor, diskborstar, dammsugarpåsar, kuvert, tuggummi, kattsand och burspån. Restavfall ska förpackas noggrant och lämnas i kärl för restavfall på fastigheten.
Textilavfall Textilavfall är trasiga textilier, till exempel kläder, skor, och sänglinne. Trasiga textilier slängs som restavfall. Är textilierna hela kan du lämna dem för återbruk till en second hand-affär, en insamlingscontainer för textil eller på Hedeskoga återvinningscentral.
Tidningar och returpapper Tidningar och returpapper är till exempel reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker, skriv- och ritpapper, kontorspapper och spiralblock. Tidningar och returpapper lämnas löst i kärl för returpapper eller på återvinningsstation.
Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall är till exempel ogräs, gräsklipp, kvistar, löv, barr, vissna plantor och blast från grönsaker. Trädgårdsavfall kan lämnas på Hedeskoga återvinningscentral. Du kan även teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall i kärl vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs löst i kärl för trädgårdsavfall.
Publicerad 2024-04-12, Uppdaterad 2024-05-13

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se