Flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du information om avfallshanteringen för ägare av flerbostadshus och verksamheter.

Kärl för sortering av förpackningar och tidningar

Kommunen ansvarar för insamling av restavfall och matavfall och har även kärl för trädgårdsavfall. Gällande grovavfall, elavfall och hushållens farliga avfall tas detta emot på återvinningscentralen i Hedeskoga. Flerbostadshus och verksamheter som önskar kärl för sortering av förpackningar och returpapper kan beställa dessa genom privata avfallsentreprenörer. Många av dessa erbjuder även hämtning av elavfall.

För hantering av farligt avfall kontaktas Sysav som har tjänster för hantering av farligt avfall, inklusive elavfall, från flerbostadshus och verksamheter. 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2022-03-25

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se