high_1599207693.jpg

Information om avfallshantering för flerbostadshus och verksamheter

Här hitta du information om avfallshanteringen för dig som ägare av flerbostadshus och verksamheter.

Sortering

Länk till vår sorteringsguide 

Ladda ner vår sorteringsbroschyr

Ladda ner vår matavfallsbroschyr

Sorteringsdekaler

Ladda ned sorteringsdekaler för avfallsutrymme

Storlek och volym 

För flerbostadhus och verksamheter finns matavfallet i storlek 140 liter. Restavfallskärlet finns i storlekarna 190-660 liter.

140 liter (matavfallskärl): bredd =50 cm, djup=60 cm, höjd=110 cm

190 liter: bredd=60 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

240 liter: bredd=70 cm, djup=75 cm, höjd=110 cm

370 liter: bredd=80 cm, djup=90 cm, höjd=110 cm

660 liter: bredd=140 cm, djup=90 cm, höjd=130 cm

Kärlen är märkta efter vilken sorts avfall som ska läggas i. Märkningen kan kombineras med våra sorteringsaffischer. 

Tänk på att sopkärlet inte får vara för tungt - då kan vi inte tömma det. Har du mycket sopor viod enstaka tillfällen går det bra att kontakta Avfallsenhetens kundtjänst och beställa en extra hämtning eller hämtning av extra säck mot en liten avgift i samband med ordinarie hämtning. Märker du att kärlet ofta blir för fullt behöver du ett större sopkärl. Kontakta då Avfallsenhetens kundtjänst för mer information. 

Inför hämtningsdagen 

Placering
På hämtningsdagen ska kärlet stå så nära platsen där sopbilen stannar som möjligt, senast kl 06.00 på hämtningsdagen. När sopbilen inte kan köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa. Maximalt tillåtna dragväg för rest- och matravfallskärl är normalt 10 meter vid flerbostadshus och verksamheter.

Det är viktigt att kärlet placeras med handtag och hjul ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg. Tack!

Dragväg/gångavstånd

Marken som sopkärlet ska dras på ska vara plan och hårdgjord. Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen, speciellt om kärlet är tungt. Sopkärlet ska gå lätt att dra. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg.

Under vintermånaderna ska gångvägen/dragvägen hållas snö- och halkfri, så att sophämtaren inte riskerar brutna armar och ben när de hämtar ditt avfall. 

Publicerad 2020-09-18, Uppdaterad 2021-03-24

Kontakta oss

Kundtjänst 
Telefon: 0411-57 71 00
(vardagar 9-12 och 13-15)
E-post: kundtjanst-avfall@ystad.se

Kärltvätt

Kommunen erbjuder inte sopkärlstvätt, utan det är upp till varje fastighetsägare att hålla sina kärl rena.

Man kan själv tvätta sina kärl, men precis som man inte få tvätta bilen på gatan så får man inte tvätta kärlen på gatan. Ställ kärlen på ett ”mjukt” underlag, som till exempel gräs, grus eller singel och spola av dem.

Har man inte möjlighet att tvätta kärlen själv finns det företag som utför kärltvätt. Sök "kärltvätt" på internet, för att hitta företag som är verksamma i närområdet är det bäst att söka "kärltvätt Ystad".

Vagn för storkök?

För de verksamheter som har behov av enkel- och dubbelvagnar till 45 liters matavfallspåsar och eventuellt restavfallssäckar ingåg detta i startpaketet när du tecknar ett abonnemang. Skulle vagnarna sedan behöva bytas ut sköter verksamheterna detta själva med en extern leverantör, exempelvis PWS eller SanSac. 

enkelvagndubbelvagn

Matfetter och frityroljor

För restauranger och gatukök behövs en fettavskiljare för att minska risken för fettförkalkning i avloppsledningarna. Hämtning av frityrolja tecknas av privata entreprenörer. 

Nya matavfallspåsar?

För boende i flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ansvarar för att beställa nya påsar hos Avfallsenhetens kundtjänst.

Verksamheter kontaktar Avfallsenhetens kundtjänst för att beställa nya påsar.

Tänk på att beställa i tid - leverans kan ta upp till 14 dagar.