27687543-bucket-with-garden-tools-and-garden-waste.jpg

Trädgårdsavfall

Här hittar du information om hanteringen av trädgårdsavfall i Ystads kommun.

Vad är trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som uppstår vid normalt bruk av trädgården, till exempel ogräs, gräsklipp, kvistar, löv, barr, vissna plantor och blast från grönsaker.

OBS! Sten, jord och grus, grövre grenar, rotklumpar, stammar och stubbar ska inte läggas i kärl för trädgårdsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral.

Invasiva arter och smittande växtmaterial får inte läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas noggrant och slängas i kärlet för restavfall där hemma eller i containern för brännbar rest på återvinningscentralen.

Trädgårdsavfallet ska vara en del av kretsloppet. Genom att kompostera ditt trädgårdsavfall blir det till jord igen. Trädgårdsavfall får inte läggas i det vanliga kärlet för restavfall. 

Kompostera trädgårdsavfallet hemma

Beställ kärl för trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall sker i 370-liters kärl. Hämtning sker en gång varannan vecka, måndag eller tisdag under trädgårdssäsongen. Vid beställning av abonnemang får du besked om vilken dag och vecka som ditt trädgårdsavfallskärl kommer att bli tömt på. På hämtningsdagen ska kärlet stå ute vid närmaste farbara väg, dvs där sopbilen kan stanna, senast kl 06.00.

Taxor för trädgårdsavfall

Taxa för hämtning av trädgårdsavfall i Ystads kommun gäller från 1/1 - 2023. Alla priser är inklusive moms. Om texten på webbplatsen skiljer sig från den trycka texten gäller den tryckta.

Vanligt trädgårdsabonnemang
v.14-45
Förlängt trädgårdsabonnemang
v.14-49
16 hämtningar/år 1 995 kr/år 18 hämtningar/år 2 243 kr/år

 

Kontakta vår kundservice vid frågor eller för beställning av nytt abonnemang. Som kund behöver du uppge abonnemangsuppgifter.

Har du ett abonnemang för trädgårdsavfall behöver du inte anmäla nytt varje år. Det fortlöper tills du säger upp det.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på återvinningscentralen i Hedeskoga eller någon annan av Sysavs återvinningscentraler.

Inför hämtningsdagen

Placering 
På hämtningsdagen ska kärlet stå ute vid närmaste farbara väg, dvs där sopbilen kan stanna, senast kl 06.00.

Det är viktigt att kärlet placeras med handtag och hjul ut mot vägen så att sophämtaren slipper vända på kärlet. Denna lilla skillnad kan motverka skador i axlar och rygg. Tack!

Tänk också på att sopkärlet inte får vara för tungt, då kan vi inte tömma det.

Dragväg/gångavstånd 
Marken som sopkärlet ska dras på ska vara plan och hårdgjord. Kullersten eller ett tjockt lager singel (eller träspån) kan försvåra hämtningen, speciellt om kärlet är tungt. Sopkärlet ska vara lätt att dra. Det får inte heller finnas några trånga passager eller trappsteg.

Under vintermånaderna ska gångvägen/dragvägen hållas snö- och halkfri. 

Kärl för trädgårdsavfall ska stå vid tomtgränsen vid en väg/gatan som är farbar eller vid överenskommen plats. Dragväg för kärl avsett för trädgårdsavfall är inte tillåten. 

 

Publicerad 2020-12-07, Uppdaterad 2023-03-07

Kontakta oss

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

När hämtar vi ditt avfall?

Logga in på Mina sidor för att se dina ordinarie hämtningsdagar. 

Invasiva arter och smittande växtmaterial

Fallfrukt

Det är bra att samla upp fallfrukt, frukt som ligger och multnar kan dra till sig djur och getingar. Kom  ihåg att inte fylla avfallskärlen så att de inte går att dra.

Gör så här:

  • Lägg frukten i ditt trädgårdsavfallskärl. Kom ihåg att inte fylla kärlet så att det blir för tungt att dra – då riskerar du att ditt kärl inte blir tömt.
  • Lägg frukten i matavfallskärlet. Frukten ska då paketeras i matavfallspåsar, och kärlet får inte bli för tungt.
  • Har du stora mängder frukt brukar återvinningscentralerna ta emot den under sensommaren och hösten.