22686354-father-and-son-doing-high-five-at-home.jpg

Föräldragrupper och barnstödsgrupper

Nu finns nya datum för höstens föräldragrupper och barnstödsgrupper. Välkommen att anmäla er – eller ditt barn!

Ystads kommun erbjuder olika typer av kostnadsfria föräldragrupper och barnstödsgrupper – stöd och hjälp för både vårdnadshavare och barn.

Du kan få ny inspiration i föräldrarollen eller stöd vid separation när ni som vårdnadshavare har svårt att komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Det finns också grupper som vänder sig till barn som lever i familjer med psykisk ohälsa, våld eller missbruk, där barnen får möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga.

Nu är nya datum klara för höstens grupper "Macken" och "COPE".
Välkommen att anmäla er – eller ditt barn!

Mer information och anmälan på ystad.se/gruppverksamhet

Publicerad 2022-05-06