Gruppverksamhet

Om du är barn eller förälder och vill att din familj ska bli ännu bättre på att prata och leva tillsammans, då ska du delta i någon av våran gruppverksamhet. Grupperna är öppna för alla inom respektive åldersgrupp eller målgrupp och det är gratis att delta.

Hej Föräldrar!

Föräldragrupp för dig med barn i åldern 0-3 år

Flicka som åker på mammas ryggDet är en föräldragrupp för dig som vill stärka din förmåga att läsa av, tolka och möta ditt barns känslor och behov. Föräldragruppens genomförs enligt programmet COS-P (Circle of Security Parenting). 

 • Grupperna är 8 tillfällen och ca 2 timmar per gång
 • Samtal, filmklipp och diskussioner varvas med övningar
 • Gruppen fokuserar på samspelet mellan barn och föräldrar.
 • Du får verktyg för att utveckla och reflektera kring ditt föräldraskap samt för att skapa trygghet för ditt barn.
 • Barnpassning erbjuds

 

Förädragrupp för dig med barn i ålder 3-11 år

Pappa med mantelDet är en föräldragrupp för dig som behöver stöd och ny inspiration i din föräldraroll. Kanske har du kört fast i gamla spår och behöver tips och hjälp att hitta nya strategier. Föräldragruppen genomförs enligt programmet COPE (Community Parent Education).  

 • Gruppen är sju tillfällen och ca 2 timmar per gång
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och diskussioner kring hur du kan hantera dessa
 • Ni föräldrar är experter på era barn och att ni med egna erfarenheter, och med hjälp av andra föräldrar kan hitta bra strategier som kan underlätta vardagen
 • Barnpassning erbjuds


Digital föräldrakurs för dig med barn 3-11 år eller tonåring

flicka räcker tungaDet är en digital föräldrakurs för dig som behöver stöd och ny inspiration i sin föräldraroll som har barn 3-11 år eller till förälder med tonåring 12-16 år. Kanske har du kört fast i gamla spår och behöver tips och hjälp att hitta nya strategier. Föräldragruppen genomförs enligt progammet COPE - föräldrakurs på nätet.

 • Kursen genomförs digitalt och består av sju tillfällen i mindre grupp.
 • Varje tillfälle utgår ifrån korta filmsekvenser som belyser vanliga vardagsproblem och därefter egen reflektion kring misstag och alternativa lösningar.
 • Efter varje tillfälle kommer du skapa en egen ”hemuppgift” som du övar på under veckan.

Efter varje hemuppgift erbjuds ni 30 minuters coachning i mindre grupp (via Teams).

 

Föräldragrupp för dig som har separerat 

pappa med barnGruppen vänder sig till föräldrar som ska/eller har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn samt är intresserade av hur det kan vara för barn i denna situation. Gruppen genomförs enligt Rädda barnens utbildning BIFF (Barn i föräldrars fokus). 

 • Grupperna är tre tillfällen och 2 timmar per gång 
 • Varje tillfälle utgår att flytta fokus från konflikten till barnets situation samt att inge dig som förälder hopp och hur du kan vara ett gott stöd för ditt/dina barn
 • Du kan anmäla dig som förälder även om den andra föräldern väljer att inte delta
 • Förälder till gemensamma barn, deltar i olika grupper

Föräldragrupp för dig som är ny förälder i Sverige 

Flicka i röd topEn föräldragrupp för dig som har barn mellan 0–18 år, är född i ett annat land, och vill veta mer om det svenska samhället och att vara förälder i Sverige. Gruppen genomförs enligt Stockholm Stad, länsstyrelsen Stockholm och BRIS programm Försäldraskap i Sverige. 

 • Gruppen är fem tillfällen och 2,5 timme per gång
 • Du möter du andra utrikesfödda föräldrar och har möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med varandra. 
 • Teman som tas upp på träffarna är: familj i nytt land, skolan, pojkar och flickor, hälsa och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter samt att vara förälder till en tonåring.

 

Hej barn!

Grupp för dig lever i en familj där det finns psykisk ohälsa, våld eller missbruk

pojke med krylligt hårGruppen vänder sig till barn i åldern 7-12 år som lever i familjer som har/har haft psykisk ohälsa, våld och/eller missbruk. Barnstödsgruppen genomförs enligt Minesotamodellens program (CAP) Children are peolpe too. 

 • Gruppen är 16 tillfällen och 2 timmar per gång
 • Varje träff utgår från ett visst tema, t.ex. känslor eller självkänsla. I arbetet med teman används samtal, lek, rollspel, sagoläsning och avslappning
 • Varje tillfälle ger barnen möjlighet att dela sina erfarenheter, tankar och upplevelser med andra jämnåriga barn i grupp. Barnet lär sig att sätta ord på sina känslor, få hjälp att bli medvetna om sig själva, sina behov ochavlastas från skuld och hantera sin vardag

 

Grupp för dig som har separerade föräldrar

Flicka med krylligt hårGruppen vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har skilda/separerade föräldrar. Barnstödsgruppen genomförs enligt BRIS metod Mina föräldrar är skilda. 

 • Gruppen är 10 tillfällen och 2 timmar per gång
 • Varje träff handar om ett tema såsom känslor, förändringar, familj och framtid.
 • Gruppen ger barn möjlighet att träffa andra barn i liknande situation, möjlighet att förstå och uttrycka sina tankar och känslor samt att formulera och våga uttrycka sina önskningar och behov
 • Under träffarna använder vi oss av övningar med t ex bilder, uppgifter, lekar och avslappning

 

 

Publicerad 2017-05-18, Uppdaterad 2024-06-19

Kontakt

Enhetschef Öppenvården
Carina Malmborg Olsson
0411-57 77 87
carina.a.olsson@ystad.se

Chef Barn- och elevhälsan
Anna Olls
0411-57 80 81
anna.olls@ystad.se

Anmälan till grupp

För att anmäla dig eller ditt barn till grupp, klicka på gruppens namn

Föräldragrupper 

Med barn 0-3 år
Gruppen startar 25 september.

Med barn 3-11år
Gruppen startar 3 oktober.

Digital föräldraskurs 3-11 år
Ny grupp startar till våren 2025

Digital föräldrakurs Tonår
Ny grupp startar 4 september

För dig som separerat
Ny grupp startar 30 september

Ny förälder i Sverige
Grupp startar 3 september

Barnstödsgrupper

För dig som lever i en familj med psykisk ohälsa, våld eller missbruk
Ny grupp startar till våren 2025 

För dig som lever med skilda föräldrar
Ny grupp startar 25 september 

Broschyrer på engelska

Förälder med barn 0-3 år
Förälder med barn 3-11år
Digital föräldrakurs Tonår
Föräldrar som separerat
Ny förälder i Sverige
Barn som lever i en familj med psykisk ohälsa, våld eller missbruk
Barn som lever med skilda föräldrar

Broschyrer på arabiska

Förälder med barn 0-3 år
Förälder med barn 3-11år
Digital föräldrakurs Tonår
Föräldrar som separerat
Ny förälder i Sverige
Barn som lever i en familj med psykisk ohälsa, våld eller missbruk
Barn som lever med skilda föräldrar

Broschyrer på polska

Förälder med barn 0-3 år
Förälder med barn 3-11år
Digital föräldrakurs Tonår
Föräldrar som separerat
Ny förälder i Sverige
Barn som lever i en familj med psykisk ohälsa, våld eller missbruk
Barn som lever med skilda föräldrar