8B7B3973_1.jpg

Kulturstöd

Tillfälligt stöd för kulturarrangemang och -projekt på landsbygden

Kulturnämnden i Ystads kommun utlyser särskilt stöd under 2022 för kulturarrangemang och -projekt på landsbygden. Ideella föreningar kan ansöka om ett särskilt bidrag ur en pott på 150 000 kr.

Ansökan är öppen från 15 mars och hanteras löpande under år 2022.

Syftet är ett ökat utbud av kultur i hela kommunen och att stimulera föreningslivet att arrangera mer kultur, året runt på landsbygden i Ystads kommun.

Läs mer här: Tillfälligt kulturstöd - Ystads kommun

Publicerad 2022-03-21