Ungdomens Hus satsar på årskurs 6 – och fler tjejer

Ungdomens Hus öppnar för årskurs 6 på måndagseftermiddagar. Samtidigt utvecklar de verksamheten för att kunna locka fler tjejer.

 

Sommaren 2023 lade Ungdomens Hus ner sin mellanstadieverksamhet för att kunna fokusera mer på sina främsta målgrupper, högstadie- och gymnasieungdomar. Men för att introducera verksamheten för de yngre öppnar de nu för årskurs 6 på måndagseftermiddagar, med start den 26 februari. 

– Det är viktigt för oss att fånga upp sjätteklassarna, så att det känns naturligt för dem att vara här när de börjar högstadiet, säger Richard Andersson, verksamhetschef på Ungdomens Hus. 

Delaktighet 

– Ungdomarna som kommer till oss är med och planerar det som ska hända i huset. Delaktigheten är jätteviktig. Aktiviteterna är ju till för och ska intressera ungdomarna. De föreslår och planerar upplägget, och vi coachar. Och så kommer det att bli även för årskurs 6 på måndagar, säger Richard. 

Flera av aktiviteterna som Ungdomens Hus genomförde under sportlovet var ungdomarna var med och planerade, bland andra stalldag, reptil-tajm, armbrytning samt utflykt till Klättercentret i Malmö och till The Hook Adventure Glow Golf (inomhus-minigolf) i Malmö. 

– Det fanns många möjligheter att prova flera olika aktiviteter. Vi hade något för alla. Nu ser vi fram emot att planera vårens aktiviteter tillsammans med ungdomarna, säger Richard. 

Samarbete med skol-IF 

Samtidigt som det är måndagsöppet för årskurs 6, så ska högstadieelever från Norreportskolans skol-IF hålla i aktiviteter för årskurs 6-elever från Källan skola. Några av deras aktiviteter kommer att ske på Ungdomens hus.  

Eleverna från Norreportskolan är utbildade ledare enligt skol-IF-konceptet. Skol-IF är barn och ungas egen förening – där unga leder unga. Syftet är att skapa möjligheter till enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, på eller i anslutning till skolan. 

Två av Ungdomens Hus medarbetare är utbildade för att vara vuxenstöd åt Norreportskolans skol-IF-förening när de kommer till huset. På sikt hoppas Richard också kunna starta ett eget skol-IF på Ungdomens Hus. 

– Genom att samarbeta med skol-IF-skapar vi synergier och får också möjlighet att utvecklas. Det blir mer aktivitet i huset och fler delaktiga ungdomar, säger Richard. 

Vill locka fler tjejer 

Idag är det betydligt fler killar än tjejer på Ungdomens hus. Det vill Richard och hans medarbetare ändra på. 

– Vi planerar för aktiviteter som kan locka fler tjejer. Det gör vi bland annat i dialog med tjejerna som brukar vara hos oss, säger Richard. 

Det handlar också om att balansera ytorna i huset och att skapa flera mindre utrymmen som täcker olika behov, till exempel fler ytor för musik, kreativitet samt lounge-möbler.  

– Om man till exempel placerar en stor biljardyta mitt i lokalen så lockar den till sig många, ofta killar. Det blir lätt högljutt. Därför avgränsar vi och delar upp ytorna, och tar hänsyn till både trivsel och trygghet, säger Richard. 
 
Det är öppet för årskurs 6 på måndagar klockan 14.00 – 17.00, med start den 26 februari. 
Alla aktiviteter på Ungdomens hur är gratis! 
 
Till Ungdomens Hus webbsida
Följ Ungdomens Hus på Facebook

Tre händer håller i varsin mikrofon i musikstudion på Ungdomens Hus
Musikstudion på Ungdomens Hus

Ungdomar fixar cupcakes med olika toppings på Ungdomens Hus
Ungdomar fixar cupcakes med olika toppings

Publicerad 2024-03-01, Uppdaterad 2024-03-04