Kost- och lokalvård

Kostenheten

Vi på kostenheten ansvarar för tillagningen av måltider till förskola, grundskola och äldreomsorg.

Maten tillagar vi på plats i våra tillagningskök och vi är oerhört stolta över att ca 75 % av maten är tillagad från grunden.

Detta ställer krav på funktionella kök, med bra utrustning, goda och kreativa matlagningskunskaper hos vår personal och bra kunskaper om våra råvaror.

Läs mer om kostenheten här.

Lokalvårdsenheten

Vår verksamhet har 77 medarbetare som städar alla kommunens fastigheter. Tillsammans städar vi ytor lika stora som 22 fotbollsplaner varje dag under "pågående match".

Vår kärnverksamhet är professionell daglig städning och periodisk rengöring, till exempel storstädning och golvvård.

Miljömedvetenheten hos vår personal är stor och vi använder därför så lite kemiska produkter som möjligt. Där det krävs kemiska produkter väljer de med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer om lokalvårdsenheten här.

Publicerad 2022-08-19, Uppdaterad 2024-01-29

Kontakt

Kost- och lokalvård
Marina Hansson
Avdelningschef
0411-57 74 18