Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond

Ystads kommun driver en egen lokal filmfond - stiftelsen Ystad-Österlens filmfond. Fonden agerar som samproducent vilketockså betyder att den ställer krav på förbrukning av medel i Ystad-Österlenregionen.

Ystads kommun är den största finansiären i fonden men det finns flertalet privata näringslivsaktörer också som är med som samarbetspartners.

Med fonden säkerställer vi en långsiktighet som är absolut nödvändig för att satsningen på filmproduktion ska ha en bäring in i framtiden.

 

Publicerad 2013-05-29, Uppdaterad 2019-04-04

Kontakt

Filmfonden logotyp

Petra Rundqvist
Filmstrateg
petra.rundqvist@ystad.se
0709-47 77 19

 

Bilder från filmer inspelade i Ystad