bild_(10).JPG

Så här söker du pengar

Stiftelsen Ystad-Österlen filmfond samproducerar projekt som spelas in i vår region. Fonden kan stödja både mindre och större projekt, men stödjer i första hand tv-produktioner och långfilmer. Fonden prioriterar projek som ger "spend" i regionen.

Efter hand som vi får in en ansökan behandlas den direkt. Det finns inga  ansökningstider att förhålla sig till.

Välkommen med din ansökan!

 

Ansökan till Ystad-Österlen Filmfond:

Skicka ansökan: Gör ansökan med detta webbformulär

I varje enskild ansökan skall uppgifter om följande finnas med:

1. Synopsis
2. Projektpresentation
3. Budget
4. Finansieringsplan
5. Tidplan/Produktionsplan
6. Distributionsplan
7. CV

Ladda ner pdf:en Riktlinjer för Stiftelsen Ystad – Österlen Filmfond här.

 

Stiftelsen Ystad – Österlen Filmfonds styrelse

Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande
Eva Bramsvik Håkansson, förste vice ordförande kommunstyrelsen
Kristina Bendz, andre vice ordförande kommunstyrelsen
Jonas Rosenkvist, Kommundirektör
Marcus Hadriz, representant från filmbranschen
Andreas Narsell, representant från näringslivet (Sparbanken Syd)

Teatern inspelning

 

Beviljade projekt 2018

"Systrar" tv-inspelning av Anagram/SVT sommaren 2018
"Faunutland and the Lost Magic" - långfilm av Ovnell Film/sommaren 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2014-01-13, Uppdaterad 2017-03-17

Kontakt

Filmfonden logotyp

Petra Rundqvist
Filmstrateg
petra.rundqvist@ystad.se
0709-47 77 19

 

Bilder från filmer inspelade i Ystad