KulturKnutenLogo_pink_free.jpg

Kulturknuten

Kulturknuten innehåller Kulturgarantin för elever i Ystads kommun. Tillsammans skapar de kulturella upplevelser och möten, från förskola till årskurs 3 i gymnasiet. Ni bokar alla program via det digitala bokningsprogrammet.

Kulturknuten - ett samlat bokningsprogram

Alla program inom Kulturgarantin bokas i vårt digitala bokningsprogram Kulturknuten. Med Kulturknuten får ni en bra överblick över de kulturprogram som erbjuds och vilka ni kan eller har bokat. Längre fram kommer även program för Skapande skola samt Kulturbesök hos Ystads Kommun egna kulturinstitutioner att läggas till till Kulturknuten.

I högespalten under Boka Program, finns länk till Kulturknutens bokningssida, samt länk till mer information om hur du bokar steg för steg.

Om Kulturgarantin

Kulturgarantin för barn och unga i Ystad garanterar att alla barn som fyllt fyra år till och med gymnasiet årskurs 3, skall få vara med om minst en kulturupplevelse per läsår. I detta omfattas såväl kommunala som privata förskolor, kommunala skolor och friskolor.

Kulturavdelningen arrangerar kulturutbudet som erbjuds varje läsår. Kulturutvecklaren för barn o unga ansvarar för programläggning och samverkar med Kulturombuden.

Om Skapande Skola

Skapande skola-program ska ses som ett komplement till undervisningen och erbjuder fördjupning och eget skapande i form av möten med yrkesverksamma professionella kulturaktörer och konstnärer. Alla program är gratis och buss ingår för de skolor som behöver det.

Om Kulturbesök

Det går såklart att besöka Ystads Stadsbiblioteket, Konstmuseet och Klostret även när det inte är tex Kulturgarantiarrangemang. På Kulturknuten kommer vi så småningom att lägga upp övriga bokningsbara program som erbjuds. Så länge kontaktar ni dessa direkt om ni önskar boka ett besök. Till dessa besök ingår inte gratis bussresor, utan bekostas av skolorna själva.

Åka till kulturarrangemang

Buss ingår för skolor och förskolor placerade utanför Ystad, när ni ska ta er till de kulturupplevelser som är en del av Kulturgarantin och Skapande skola. När er förskola eller skola åker till kulturbesök, kulturarrangemang eller kulturaktörer som inte är Kulturgaranti eller Skapande skola, eller om er skola/förskola ligger i Ystad, så bekostar ni resan själva.

Boka buss till Kulturgarantin och Skapande skola

Skolan bokar själva buss direkt med Bergkvara buss eller Sydbuss AB. Förbered följande information: datum, upphämtningsplats, kontaktperson för resan samt fakturarreferens (olika för Kulturgarantin och Skapande skola). Och tänk på att boka så att ni kommer i god tid till arrangemangen.

Bergkvara buss
0480-42 55 00
info@bergkvarabuss.se
Sydbuss AB
0411-170 90
info@sydbuss.se

Kulturombud

Kulturombuden är viktiga i vårt arbete med Kulturknuten och kultur i skolan. Varje skola och förskola i Ystads kommun ska ha minst ett kulturombud per förskola eller skola men gärna fler och det är skolans eller förskolans rektor som utser vem eller vilka som ska vara kulturombud. Vissa skolor har både kulturombud och Skapande skola-ombud och ibland är det samma person. Det viktiga är att ni finns och att ni får förutsättningar och tid för att göra detta uppdrag på bästa sätt.

Vad gör ett kulturombud?

Kulturombuden är de som får alla inbjudningar, erbjudanden och information gällande kultur i skola och förskola. Ombudet behöver inte ansvara för att boka in skolans klasser men vi vill att ni förmedlar vidare våra utskick till rätt person och gärna påminner dem om att boka in sig. Kulturombudet ansvarar helt enkelt för att inbjudningar till program når rätt årskurs och lärare.

Vissa kulturombud ansvarar för att ta emot kulturaktörerna när de kommer till skolan för att genomföra ett Skapande skola program och vissa hjälper till att boka in klasserna eller boka buss när ni ska åka på kulturgaranti. Hur ni fördelar arbetet inför besök på kulturgaranti eller skapande skola avgör ni själva.

Så här blir du kulturombud

Vill du bli kulturombud för din skola eller förskola så ska du prata med din rektor och sedan meddela oss.

Så här slutar du som kulturombud

Vill du avsluta ditt uppdrag som kulturombud behöver du se till att det finns en ny person som tar över efter dig. Meddela oss via mejl så att vi tar bort ditt namn och adress från våra utskickslistor.

Publicerad 2023-01-03, Uppdaterad 2023-08-24

Kontakta oss

Kulturgarantin

Katri Johansson - Kulturutvecklare Barn och Unga / Kultur
katri.johansson@ystad.se
0411-577132

Skapande Skola

Therese Gröhn - Utvecklingsledare/samordnare
therese.grohn@ystad.se
0706-729735