Företagsinformation angående kriget i Ukraina

Här hittar du information för skånska företag angående kriget i Ukraina

Dialogmöte

Under mars månad samlade vi företag och organisationer som verkar i och omkring hamnen Peter Eriksson, flyktingsamordnare på Ystads kommun fanns på plats för att svara på frågor, berätta om nuläget och förklara hur kommunen arbetar just nu. Vi fokuserade på bakgrund, nuläge och fokus framöver.

kommunens hemsida uppdateras informationen ständigt, det är också hit vi hänvisar dig som vill veta mer eller komma i kontakt med ansvariga.

Vi kommer att samla näringslivet i stort när/om ansvariga ser behov och ber oss sammankalla.

Det är åter svåra och oroliga tider. Våra tankar går till Ukraina

Vi får en del frågor kring vad det finns för stöd och/eller om det planeras stöd till företagen kopplat till det pågående kriget och vi har försökt att samla relevanta länkar här

 

kommunens hemsida hittar du samlad information och länkar om omvärldsläget.

Ukraina

Publicerad 2022-04-24, Uppdaterad 2022-04-25