Stöd till energikartläggning

Energimyndigheten kan ge ett ekonomiskt stöd till små och stora företag som vill genomföra en energikartläggning.

Målet är att så många små och medelstora företag som möjligt ska minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi. En energikartläggning kan hjälpa företagen att hitta lönsamma åtgärder där företaget både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt, förbättrar arbetsmiljön för de anställda och påverkar miljön mindre. Nu erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd till små och medelstora företag.

 Det finns också möjlighet att söka fler stöd och gå med i nätverk för vidare energieffektiviseringssatsningar. För mer information, läs här.

Publicerad 2016-12-08