energi_mostphotos_962966-socket.jpg

Effektivisera energianvändningen

Vilket energistöd passar ditt företag bäst?

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? Då erbjuder Energimyndigheten olika ekonomiska stöd till små- och medelstora företag.

Energieffektiviseringsnätverket kan hjälpa ditt företag att öka sin energikompetens, få expertrådgivning och utbyta erfarenheter och med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning. Läs mer här.


Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd som täcker 50% av konsultkostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.En energikartläggning kan hjälpa ett företag att hitta lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar, blir mer konkurrenskraftigt och minskar sin miljöpåverkan. Läs mer här.


Miljöstudier kan användas som stöd på åtgärder som kräver investeringar. Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget. Läs mer här.


Coacher kommer att finnas tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder. Detta kan också ge besparingar och andra fördelar för medverkande företag. Mer information här.


Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. De erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. Läs mer på energirådgivarnas hemsida


Är du intresserad eller vill ha mer information, kontakta gärna Energimyndigheten:

 

Publicerad 2016-12-08