energi_mostphotos_962966-socket.jpg

Säkra din elförbrukning

Säkra din elförbrukning. Kan du energieffektivisera? Installera solceller? Hjälp med kartläggning av din energiförbrukning? Se i högerspalten vilka stöd du kan nyttja.

Kontakta din lokala klimat & energirådgivare

Energismarta företag

Publicerad 2016-12-08, Uppdaterad 2019-02-22

Stöd för företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med att minska företagets energianvändning och minska kostnaderna för energi? Då erbjuder Energimyndigheten olika stöd till små- och medelstora företag.

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. De erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.

Energikartläggningsstödet kan sökas fram till 30/4 2019 och är ett ekonomiskt stöd som täcker 50% av konsultkostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan.En energikartläggning kan hjälpa ett företag att hitta lönsamma åtgärder där företaget både sparar pengar, blir mer konkurrenskraftigt och minskar sin miljöpåverkan.

Miljöstudier kan sökas fram till 30/11 2019 och är ett ekonomiskt stöd för vidare utredning av åtgärder som kom fram under energikartläggningen. Små och medelstora företag som gjort en kartläggning kan söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

Investeringsstöd för solceller
Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet.
Är du intresserad eller vill ha mer information, kontakta gärna din lokala Energi- och klimatrådgivare, ditt Regionala Energikontor eller Energimyndigheten.

Energieffektiviseringsnätverket kan hjälpa ditt företag att öka sin energikompetens, få expertrådgivning och utbyta erfarenheter och med andra företag.

Coacher kommer att finnas tillgängliga lokalt i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder. Detta kan också ge besparingar och andra fördelar för medverkande företag.