FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen. Ystads kommun har skapat en konkret vägledning, som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa mer affärer kopplade till Agenda 2030. Ystadmodellen är vägledningen där man tydligt ser affärsnytta och affärsutveckling kopplade till FN:s 17 globala mål. Helt enkelt ett smörgåsbord för affärer. En vägledning fri att använda.

Publicerad 2020-06-01, Uppdaterad 2020-12-01