Photo_by_bantersnaps_on_Unsplash.jpg

Ystadmodellen

Ystads kommun har skapat en konkret vägledning, som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa mer affärer kopplade till Agenda 2030. Ystadmodellen är vägledningen där man tydligt ser affärsnytta och affärsutveckling kopplade till FN:s 17 globala mål. Helt enkelt ett smörgåsbord för affärer. En vägledning fri att använda.

Ystadmodellen och konceptet FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Ystadmodellen blir ett verktyg där man som organisation eller kommun kan spara tid, resurser och ge näringslivet nya möjligheter till mer business. Man kan börja genomföra direkt, utan förkunskaper.

Gå direkt till konceptet

Publicerad 2020-06-01, Uppdaterad 2020-10-19