Resultat och analys

startup-business-teamwork-meeting-concept_1421-194.jpg

Steg 2

När behovsinventeringen är färdig och fakta har analyserats presenteras allt material på ett tydligt och strukturerat sätt.

Här kan man välja att få en muntlig genomgång av resultatet.

Publicerad 2021-10-07, Uppdaterad 2021-12-02