LevelUp

Bakgrund

Skolinspektionen pekar på att antal punkter, bland annat att det är viktigt med motivationshöjande åtgärder -strukturer som kan verka motivationshöjande för högpresterande elever.

Nedgångar i resultat i internationella kunskapsmätningar för de högst presterande eleverna i Sverige.

Skolverket konstaterar att skolan behöver uppmuntra eleven och främja elevens motivation.

Det är speciellt angeläget att skolan väger upp med stöd och uppmuntran för de elever som saknar detta hemifrån. Rapporten ”Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”.

Mål och syfte

Detta förslag riktar sig mot högpresterande elever på Grundskolans högstadium eller Gymnasiet.

Elever som har mycket höga meritvärde eller är högpresterande i enskilt ämne så som t.ex. matematik, svenska eller engelska.

Det ska fungera som ett komplement till utmaningar i undervisningen.

Målet är att arbetet ska vara motivationshöjande, verka för att bibehålla studiemotivation samt bidra till att öka självförtroendet hos eleverna. Det är även ett mål att höja meningsfullheten för eleverna, dvs kopplat till livet efter skolan.

En grupp elever som särskilt behöver lyftas är högpresterande flickor som ofta har låg självkänsla.

Genomförande

  • Genom tätt samarbete med vidare utbildning och arbetsliv. 
  • Studiebesök på högskolor och universitet.
  • Deltagande på näringslivsfrukostar (där eleverna även får möjlighet att presentera sig).
  • Studiebesök/frukost på arbetsplatser med behov av personal med hög utbildningsnivå.
  • Träffarna bör ske en gång i månaden på skoltid.
  • Eleverna ska uppmuntras att engagera sig i utformandet av terminens träffar.
  • Ett max antal elever bör ligga på ca 15.
  • Träffarna bör ske utanför ordinarie grundskola på företag eller annan lokal.
Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2024-01-17