LevelUp_Bild_Ystads_kommun.JPG

LevelUp

LevelUp är ett utvecklingsarbete riktat mot högpresterande elever

Ett nytt samarbete mellan Västerportsskolan och oss på Marknad & Näringsliv som startade under hösten 2019.

Vi arbetar mycket tillsammans med studie och yrkesvägledarna på Ystads olika skolor när det gäller att samverka mellan skola & näringsliv, och Jenny, studie och yrkesvägledare på Västerport håller i trådarna kring LevelUp.

LevelUp är ett utvecklingsarbete riktat mot högpresterande elever (till början i åk 8 och 9 på Västerportskolan). Det riktar sig till elever som har mycket höga meritvärde eller är högpresterande i enskilt ämne så som t.ex. matematik, svenska eller engelska. Det ska fungera som ett komplement till utmaningar i undervisningen och eleverna har själva kunnat söka.

Målet är att arbetet ska vara motivationshöjande, verka för att bibehålla studiemotivation samt bidra till att öka självförtroendet hos eleverna. Det är även ett mål att höja meningsfullheten för eleverna, dvs kopplat till livet efter skolan.

Först ut var en i vårt eget gäng: Åsa Bodeborn, som berättade om sin utbildning till civilingenjör/lantmäteri, SIDA projekt i Ghana och vikten att våga tro på sig själv. Om detta tillfälle kan du läsa mer om i vår blogg.

Som andra inspiratör var advokat Eva Holm, specialist inom nationell och internationell affärsjuridik med erfarenhet av arbetsrätt, skilsmässor, bouppteckningar och testamenten. Eva skickade med att man ska våga prova! Om detta tillfälle kan du läsa mer om i bloggen

Vår tredje inspiratär var Jessica Fredson VD på Ystad Energi.

Jessica öppnade upp med att berätta om sitt första sommarjobb som 15-åring på Fritidsbaren i Ystad. Här lyfte hon fram värdet med att kunna möta kunderna. Hennes gymnasieval blev teknik och därefter en utbildning som Malmö energi/Sydkraft drev samt trainee jobb.

Hon lyfte fram vikten av att våga fråga och vara ihärdig och tog upp att hon oftast varit ensam kvinna/första kvinna på sina jobb.

Vid årets sista näringslivsfrukost 2019 berättade eleverna om LevelUp för närvarande företag.

Under 2020 pausades LevelUp

Publicerad 2023-09-11, Uppdaterad 2024-06-25