Spont och pålning av betongpålar

I slutet av vecka 39, blir spontslagningen klar och därefter börjar betongpålningen för de två klaffgravarna med de tillhörande bilramperna.

Arbetet med pålningen är ett ljusalstrande arbete och beräknas pågå till och med vecka 47.

Spontning

Publicerad 2019-09-26, Uppdaterad 2019-10-04