VA-arbeten

Arbetet med vatten och avlopp har också påbörjats.

Inkoppling av vatten kommer att ske i Bornholms gatan from. tisd 1/10 kl. 07.00 – tom. onsd 2/10                  

De två sista körfälten utföres på natten mellan 2/10 och 3/10 med start kl. 23.00.  Allt beräknas vara klart torsd. Kl. 05.00. Gatan blir inte avstängd men antalet filer blir reducerade vid olika tidpunkter. Norrgående fil från rondellen kommer att vara avstängd ca 100-150 m in på Bornholmsgatan.

VA arbeten

Publicerad 2019-10-01