Skyddsrond_i_hamnen_2023-06-01_Mats_och_Sven.jpg

En vanlig dag i hamnen

När solen strålar och vattnet i hamnbassängen ligger blankt är arbetet i hamnen extra härligt.

För att förebygga risker i arbetet genomför Ystad hamns drift- och underhållsansvarige och hamnens huvudskyddsombud en skyddsrond på hamnområdet.

Publicerad 2023-06-01