Oversikt_Rep_FL4.JPG

Reparation i hamnen

Nyheten är uppdaterad.

En del av kajen i färjeläge 4 har blivit påseglad och måste repareras.

 

Arbetet är påbörjat och beräknas pågå ytterligare 4-6 veckor, främst under dagtid. 

Skanska Sverige är entreprenör och deras preliminär tidplan för den fortsatta reparationen är:

Betongbilning av krönbalk: ca V40/41

Spontning med vibro: ca v41

Formning, gjutning armering: ca V41/42/43

Återställning samt montage av kajutrusting: ca v43/44.

 

Vi beklagar att åtgärderna kan medföra visst buller och hoppas att boende och besökare i närområdet kan ha överseende med detta.

Publicerad 2023-08-24, Uppdaterad 2023-09-29