Oversikt_Rep_FL4.JPG

Reparation i hamnen

Nyheten är uppdaterad - reparationen är nu genomförd.

En del av kajen i färjeläge 4 har under hösten och vintern reparerats. Arbetet är nu avklarat och vi tackar boende och besökare i närområdet för att ni haft överseende med det buller som tidvis kan ha uppstått.

Publicerad 2023-08-24, Uppdaterad 2024-01-23