Avsiktsförklaring om nya fartyg och nya färjelägen

Det polska rederiet Polferries ska bygga två nya färjor till linjen Ystad-Swinoujscie, och Ystad Hamn ska i samband med detta anlägga två nya färjelägen i den yttre hamnen.

Ystad Hamn undertecknade den 29 augusti 2016 en avsiktsförklaring tillsammans med de polska samarbetspartnerna rederiet Polferries och hamnen i Swinoujscie, för att säkra kapaciteten på rutten Ystad-Swinoujscie som visat stor tillväxt de senaste åren. Polferries ska beställa två nya stora ro-paxfärjor och hamnarna ska bygga nya färjelägen. Ystad Hamn förväntar att de två nya färjelägena i den yttre hamnen står färdiga år 2018.

Enhetschefen på Näringsdepartementet Ola Nordlander, Polens Ambassadör i Sverige och representanter för det polska sjöfartsministeriet närvarade bland annat vid dagens event i Ystad Hamn ombord på Polferries m/s Mazovia, där avsiktsförklaringen mellan de tre parterna undertecknades.

”Denna avsiktsförklaring är oerhört viktig för Ystad Hamn. Den innebär att hamnen ska bygga två nya färjelägen i den yttre hamnen, och tillsammans med våra polska samarbetspartners är vi nu bättre förberedda för en ljus framtid. Marknaden har länge föredragit linjen Ystad-Swinoujscie, men den nuvarande kapaciteten matchar inte det behov vi kommer uppleva i framtiden. Vi märker att trafiken till Polen växer och växer, och det finns en enorm potential i handelstrafiken till Polen”, säger Björn Boström, VD Ystad Hamn.

 

Från vänster: Björn Boström, VD Ystad Hamn, Piotr Redmerski, President Polish Baltic Shipping Co - Polferries och Dariusz Slaboszewski, President Szczecin and Świnoujście Seaports’ Authority.

 

Från vänster: Wieslaw Tarka, Polens ambassadör i Sverige, Ola Nordlander, Enhetschef Näringsdepartementet och Björn Boström, VD Ystad Hamn.

 

Publicerad 2016-08-30