Copenhagen Merchants etablerar sig i Ystad Hamn

Måndag den 1 september undertecknade Ystad Hamn och Copenhagen Merchants ett samarbetsavtal som bl.a. innebär import av pellets via hamnen.

Copenhagen Merchants är sedan tre decennier råvarumäklare med inriktning främst på internationell förmedling av spannmål från Baltikum, men även produkter som raps, foder, träpellets och andra biobränslen. De är idag ett av Danmarks ledande hamnterminalbolag för spannmål och andra bulkråvaror.

Som ett led i deras utveckling förvärvade de i september 2014 Ystad Pellets AB, ett företag som tidigare tillverkade pellets i lokaler i Ystad Hamn. Avsikten är att utnyttja lagret, som har plats för ca. 10.000 ton träpellets, och den befintliga säckningsanläggningen till förpackning av pellets som importeras genom Ystad Hamn. Den befintliga tillverkningsutrustningen har sålts och monteras nu ned. En första sändning har hanterats tillsammans med hamnens operativa personal.

Ystad Hamn kommer även att medverka i den dagliga hanteringen med säckningsanläggningen och vi ser fram emot en fortsatt utveckling tillsammans med Copenhagen Merchants, säger Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström.

För mer information om Copenhagen Merchants, se deras hemsida. Kontaktperson är Simon Rodian Christensen, telefon +45 2527 6994.

Bild av pellets

Publicerad 2014-09-23