Dansk-Svenska gränshinder granskas i Ystad

Ystad Hamn arbetar aktivt mot gränshinder mellan Danmark och Sverige. Idag samlades svenska och danska politiker samt intressenter till ett seminarium i ämnet. Värd var Ystad Hamn Logistik AB.

Varje år reser nästan 1,4 miljoner människor mellan Ystad och den danska ön Bornholm en kort färjetur därifrån. Eftersom lagstiftningen ser annorlunda ut i Danmark och i Sverige stöter resenärer ofta på problem när de korsar den svenska gränsen, till exempel när de reser med medicin eller husdjur. Dessa gränshinder är en del av vardagen för Ystad Hamn, som ständigt jobbar för att underlätta för resenärer att åka mellan Sverige och Danmark.

”Jag är glad över att det finns ett stort intresse för dagens seminarium, både bland svenska och danska politiker och andra intressenter. Gränshinder måste bekämpas med gränsöverskridande samarbete, och jag är mycket nöjd med att vi fick till ett konstruktivt och givande samtal mellan politikerna kring frågan idag. Även om vi kommit en bit på vägen finns det fortfarande flera frågor som vi måste fortsätta göra politikerna uppmärksamma på. Därför är det bra att vi möts på det här sättet” sa Björn Boström, VD för Ystad Hamn.

Gränshinder en viktig fråga för Hans Wallmark

Många politiker var på plats inför dagens seminarium, däribland Riksdagsledamoten och vice presidenten i Nordiska rådets presidium, Hans Wallmark (M), som betonade vikten av ett gott samarbete.

”Att hitta lösningar på gränshinder är en lång process, och den tar både tid och engagemang. Därför är det positivt att politiker möts över gränserna som vi gjort idag, och sätter gränshinder på agendan. Många hinder har vi lyckats lösa, men där finns fortfarande jobb att göra. Jag har engagerat mig i gränshinder i många år, och kommer att fortsätta att lyfta frågan då den är en av mina viktigaste politiska frågor. Det är viktigt att enskilda och företag också konkret berättar vilka hinder de upplever i sin vardag. Just därför är möten likt det Ystad Hamn arrangerat så värdefullt.” sa Hans Wallmark.

 Representanter för Folketinget, Ystad Hamn och Riksdagen på seminarie om gränshinder mellan Sverige och Danmark

Från vänster Peter Juel Jensen Folketinget, Björn Boström Ystad Hamn Logistik AB och Hans Wallmark Riksdagen.

Publicerad 2014-09-02