Danska Transportutskottet på besök i Ystad Hamn

I dag kunde Ystad Hamn välkomna danska Folketingets Transportutskott under deras studieresa i Skåne. Besöket ämnade belysa skånsk infrastruktur som är till nytta för danskarna, där Ystad Hamn spelar en central roll.

Efter en tur med Pågatåget till Ystad fick politikerna insyn i infrastrukturen i och omkring hamnen samt diskuterade hamnens relevans för den danska trafiken. VD för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, välkomnade under måndagen Transportutskottet till Ystad och såg positivt på intresset för Ystad Hamn. Under besöket passade han även på att berätta om hamnens framtidsvision och de förhoppningar hamnen har på det dansk-svenska samarbetet.

”Det betyder mycket för mig att de danska politikerna tog sig tid att besöka Ystad Hamn i dag. Det vittnar om att det finns ett genuint intresse för trafiken till Bornholm samt att hamnen trots att den är svensk, är viktig för den danska inrikestrafiken” sa Björn Boström vid dagens besök.

Förutom hamnens framtidsvision och planerna på att flytta hamnen, fick politikerna höra mer om möjligheterna att frakta mer gods från Bornholm via Ystad. De blev även informerade om det arbete hamnen gör för att sätta E65an och problematiken med åtkomsten till hamnen på agendan bland politiker på lokal, regional och nationell nivå i Sverige.

Ordföranden för Transportutskottet, Lennart Damsbo-Andersen, medgav vid besöket att bättre tillgång till hamnen hade underlättat för de många danskar som reser till och från Bornholm. Han uppmanade även Ystad Hamn att besöka trafikutskottet i Folketinget för att sätta frågan på agendan ytterligare.

”Förra veckan hade vi besök av en delegation från Landskrona och vi välkomnar gladeligen även Ystad Hamn. Jag förstår att Ystad Hamn främst vill få ut sitt budskap i Riksdagen bland svenska politiker men det kräver ibland att man går alternativa vägar för att få uppmärksamhet för sin sak”, sa Lennart Damsbo-Andersen.

 

Från vänster ses Transportutskottets medlemmar Erik Christensen, Villum Christensen, Rasmus Prehn, Lea Wermelin, Lennart Damsbo-Andersen och Kristian Pihl Lorentzen, samt hamnbolagets ordförande Kaj Jönsson och verkställande direktör Björn Boström vid dagens besök.

Publicerad 2015-11-23