Flott besök med flottbesök i Ystad Hamn

Sjöstridsskolorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland har valt Ystad för sitt ”Nordic Cadet Meeting 2015” (NOCA). De kommer bland annat att tävla i olika idrottsgrenar och bjuda på fartygsvisningar öppna för allmänheten.

Just nu pågår NOCA för fullt i Ystad. Den 5-9 augusti håller man till i Ystad Hamn och bjuder bland annat på uppvisningar samt tävlingar för kadetterna som är publika och öppna för allmänheten. Utöver detta finns det möjlighet för allmänheten att i morgon 7/8 och på lördag 8/8 mellan klockan 10-16 gå ombord på fartygen i hamnen.

-”Det är naturligtvis mycket hedrande att få lov att vara värdhamn för detta stora event”säger Björn Boström, verkställande direktör för Ystad Hamn. ”Senast NOCA höll till i Ystad var 1970, för 45 år sedan. Det är glädjande att NOCA gör ett återbesök och att hamnen utvecklats så mycket att vi kan ta emot alla fartyg. Vi hoppas att både Ystadborna och folk från övriga Skåne och Sverige besöker hamnen under dagarna för att få chansen att gå ombord på fartygen”.

Totalt tio fartyg från Sverige, Norge, Danmark och Finland ligger till i hamnen under dagarna. Bland fartygen finns bl.a. den svenska ubåten HMS Uppland samt skonerterna Gladan och Falken. NOCA har arrangerats varje år sedan 1948 runt om i Norden. I år väntas 350 kadetter, 100 fartygsanställda och 50 landanställda ur Marinen från de nordiska länderna finnas på plats i hamnen.

Nordiska båtar besöker Ystad Hamn

Nordiska båtar på plats i Ystad Hamn

Publicerad 2015-08-06