Fortsatt politiskt intresse för Ystad Hamn

Fredagen den 10 juni fick Ystad Hamn besök av Birte Sandberg, Centerpartiets gruppledare i Region Skåne. Under besöket diskuterades framtida investeringar, det nya hamnläget och hamnens betydelse för Skåne.

Tidigare i maj beviljade kommunfullmäktige i Ystad 55,7 miljoner kronor för investering i ökade uppställningsytor, lastbilsparkeringar, servicebyggnader för chaufförer och lagerhallar i hamnen. Förbättringarna i hamnen är en direkt följd av den stora volymutveckling hamnen har varit igenom de senare åren. Det är även ett första led i skapandet av en ny stadsdel i Ystad och visionen ”Staden Ystad 2030”, där det nya hamnområdet spelar en central roll för att bygga ut staden mot havet. Fokus under dagens besök var hur hamnen tillsammans med politikerna i regionen kan säkra att infrastrukturen i och runt hamnen optimeras, för att hamnens positiva utveckling kan fortsätta och framtidsvisionerna ska kunna förverkligas och vara till nytta för hela Skåne.

”Trafiken via hamnen nådde rekordnivåer under 2015, och vi har redan sett samma trend i början av 2016. Om volymerna fortsätter i samma riktning resten av året kommer nya rekord åter att slås i hamnverksamheten. Utvecklingen är mycket glädjande och befäster hamnens position som central spelare för godsflödet till och från kontinenten. Men den ställer också krav på att optimera hamnområdet samt vägarna till och från hamnen för att kunna ta emot den ökade mängden trafik, vilket vi nu tar ett första steg i att göra. Det var glädjande att kunna välkomna Birte Sandberg till hamnen i dag och få berätta mer om de åtgärder som kommer att genomföras samt diskutera hur vi kan göra ännu mer tillsammans” sa Björn Boström, VD för Ystad Hamn, vid dagens besök.

Birte Sandberg, som fick en guidad visning i hamnen och möjligheten att se det framtida nya hamnområdet, tog med sig värdefull information om utvecklingen i Ystad vid sitt besök. Med vid besöket fanns även Eva Bramsvik-Håkansson (C), 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen i Ystads kommun.

På bildes ses Birte Sandberg (C), Björn Boström - verkställande direktör Ystad Hamn och Eva Bramsvik Håkansson (C)

Publicerad 2016-06-10