Hamnen uppmärksammas i Riksdagen

Onsdagen den 23 maj 2018 hölls ett lunchseminarium om Ystad Hamn i riksdagen. Förutom hamnens VD Björn Boström talade också representanter för de båda polska färjerederier som trafikerar hamnen, och fokus låg på framtiden och de möjligheter som den ökande Polentrafiken kommer att innebära för såväl Polen som Sverige.

Seminariet lockade riksdagsledamöter från bland annat näringsutskottet och trafikutskottet såväl som representanter från Region Skåne. Bland initiativtagarna fanns Rikard Larsson (S), suppleant i trafikutskottet och med rötter från södra Skåne.

”Vi är glada att välkomna Ystad Hamn och rederiernas representanter till riksdagen. Det är mycket intressant att vi får möjlighet att lära oss om trafikutvecklingen och se de prognoser som ligger, både ur ett transport-, infrastrukturellt och handelsperspektiv,” säger Rikard Larsson.

På plats fanns också representanter för de båda polska rederier som trafikerar sträckan Ystad – Świnoujście: Piotr Redmerski, VD Polferries och Krzysztof Urbaś, VD Unity Line. Under seminariet presenterades statistik över de växande volymerna för respektive rederi och hur verksamheterna kommer att anpassas till de ökande passagerar- och godstrafiktalen med bland annat nya, större fartyg och infrastrukturlösningar på den polska sidan.

Björn Boström bekräftade Polentrafikens positiva siffror även från svenskt håll, och beskrev samtidigt de utmaningar hamnen står inför. ”Ystad Hamn har under flera år i rad sett positiva trafiktal och vi kan förvänta ytterligare ökningar. Det innebär att fastlandsinfrastrukturen i anslutning till hamnen behöver bli en prioriterad fråga, både på riksnivå och på regional nivå. Specifikt gäller det Dragongatan, den del av E65 som leder trafiken från hamnen genom Ystad och vidare ut i landet, och som redan är överbelastad. Därför är det mycket värdefullt att vi idag kan presentera för och prata med våra beslutsfattare och vi hoppas att vi förmedlat att frågan är viktig för hela landet,” säger Björn Boström.

Även den ökande trafiken till Bornholm diskuterades. Från den 1 september 2018 kommer större fartyg att trafikera linjen och fler avgångar adderas till tidtabellen. Trafikutvecklingen beräknas öka med hela 25%, inte minst då priserna kraftigt kommer att sänkas.

 

Fr.v.: Krzysztof Urbaś, VD Unity Line, Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden för Region Skåne, Piotr Redmerski, VD Polferries, Rikard Larsson (S), riksdagsledamot och Björn Boström, VD Ystad Hamn.

Publicerad 2018-05-25