Ystad Hamn expanderar med nya områden för fordon och lager

Med stadigt ökande volymer invigde hamnen nya områden för att förbättra de logistiska förutsättningarna för hamnens kunder och besökare.

Måndagen den 27 november 2017 invigde Ystad Hamn ett helt nytt område om 33 000 kvadratmeter för uppställning av fordon före incheckning. Samtidigt invigde man ett annat område om 23 000 kvadratmeter, vilket inhyser två lagerhallar på 5 120 kvadratmeter vardera. Behovet av de utökade arealen härleds till en stadigt ökande ström av passagerar- och lasttrafik genom hamnen.

Det var Roger Jönsson (S), ordförande i Hamnutskottet i Ystads kommunstyrelse, som invigningstalade och hamnarbetaren Kevin Rasmussen utförde bandklippningen med hjälp av Ystad Hamns VD Björn Boström.

”Ystad Hamn utgör en centralpunkt för handeln mellan Sverige och länder i centrala och östra Europa. Där har vi under en lång period kunnat se hög tillväxt, ökat välstånd, nya arbetstillfällen och ökade möjligheter för näringslivet. Ystad Hamn är en naturlig väg för handeln mellan Sverige och dessa länder, och volymerna växer för varje år,” säger Roger Jönsson.

”För att förbättra möjligheterna för handeln mellan Sverige och Polen, och därmed mellan Sverige och andra länder i Central- och Östeuropa, jobbar vi i Ystads kommun och Ystad Hamn ständigt med nya satsningar i hamnområdet. Under 2018 planerar vi att göra den största investeringen i kommunens historia, för att bygga två nya färjelägen i den yttre hamnen. Det kommer att bidra till ytterligare ökad handel och nya affärsmöjligheter för rederierna,” fortsätter Roger Jönsson. ”Satsningen visar på den potential och de möjligheter som vi anser finns för logistik- och lagerföretag som etablerar sig i Ystad Hamn. Det är lönsamt, och här finns expansionsmöjligheter.”

Även Ystad Hamns VD Björn Boström är nöjd. ”Vi har i och med kommunens investeringar bra förutsättningar för att kunna ta emot de ökande volymerna, och samtidigt stödja rederierna. Både Unity Line och Polferries ser en kraftigt ökad trafik och under 2020 förväntas det första av flera nybyggda fartyg börja trafikera linjen Ystad-Świnoujście. Den nyinvigda anläggningen utgör ett viktigt strategiskt steg för hamnens framtida verksamhet och är helt nödvändig med tanke på hamnens trafikprognoser.”

Hamnutskottets ordförande Roger Jönsson (S) invigningstalade. I bakgrunden hamnens VD Björn Boström

De första fordonen rullar in på området.

Hamnens VD Björn Boström och styrelseordföranden Kaj Jönsson (S) visar upp en av de nya lagerhallarna.

Publicerad 2017-11-27