Internationellt seminarium om landström i Ystad Hamn

Den 15-16 april arrangerade BPO, Baltic Ports Organization, ett seminarium om landström meddeltagare från hamnar runt om Östersjön. Ystad Hamn har sedan 2012 världens största landströmsanläggning för leverans av ström till fartyg med såväl behov av 50 Hz som för 60 Hz, och ett studiebesök var naturligtvis en av höjdpunkterna.

Landström till fartyg är ett bra sätt att värna miljön på, såväl avseende utsläpp till luft som bullernivåer. När fartyget kopplar in sig på elnätet iland kan samtliga maskiner ombord stängas av, och fartygets besättning kan utföra underhållsåtgärder och liknande i lugn och ro. Intresset för landström har varit svagt och därför erbjöd Ystad Hamn att vara värd för seminariet när BPO gick ut med en inbjudan till sina medlemshamnar. Hamnens verkställande direktör Björn Boström kunde bl.a. berätta för deltagarna om Ystads väg mot landström, och det blev naturligtvis arrangerat ett studiebesök i landströmsanläggningen och ombord på ett av fartygen som använder systemet. Deltagarna var mycket intresserade och frågvisa, och inte så lite imponerade över att Ystad redan har investerat i en anläggning. Inte många hamnar runt Östersjön kan erbjuda landström idag, men intresset ökar och därför var det extra intressant att kunna visa stora hamnar, som bl.a. Hamburg, Gdynia och Helsingfors, hur vi i Ystad gjort. Förutom föredrag av Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström kunde deltagarna lyssna till hur andra hamnar resonerar men även till information från leverantörer och projektföretag som arbetar med landströmsanläggningar.


  

Publicerad 2015-04-16