Lyckat seminarium om landström i Ystad

Torsdagen den 23 maj 2013 genomförde Ystad Hamn Logistik AB ett seminarium om landström. Inbjudna var rederier, hamnar, elbranschen, beslutsfattare och media. Jakob Lagercrantz, bl.a. tidigare vd för Greenpeace, var dagens moderator.

Vårvintern 2013 tog Ystad Hamn världens just nu största anläggning för landström med dubbla frekvenser i drift. Drygt tre år efter investeringsbeslutet tagits av styrelsen i Ystad Hamn Logistik AB kan idag upp till fyra fartyg samtidigt ligga uppkopplade mot en landströmsanläggning som klarar av att leverera upp till fem megawatt. Ystads så kallade High Voltage Shore Connection har kostat över 35 miljoner kronor att färdigställa och rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt.

Intresset har varit mycket stort och hamnen har tagit emot många förfrågningar om studiebesök och om de erfarenheter som gjorts under projektets gång. Tillsammans med övriga aktörer i projektet bjöd hamnen därför in till en öppen diskussion om landström. På plats fick deltagarna ta del av de intressanta erfarenheter som gjorts under projektets gång och även studera anläggningen i skarpt läge.

Ett 70-tal intresserade från rederier, hamnar, myndigheter, entreprenörer och media tog aktivt del av informationen och dagens moderator Jacob Lagercrantz såg till att skapa en god dialog mellan föredragshållarna och publiken. Att intresset var stort kunde man konstatera bland alla deltagare som, förutom från Sverige, bl.a. kom från Danmark, Polen, Estland, Norge och Finland.

– Vår lösning med två frekvenser som kan användas oberoende av varandra på upp till fyra fartyg samtidigt gör att vi ligger i framkant av utvecklingen och det är vi givetvis mycket glada för, säger Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistik AB.

Utöver studiebesök på plats i transformatorstationen och vid passagerarfartyget m/s Skania låg seminariets tyngdpunkt på att förklara den stundtals komplicerade samordningen av bygget utan att störa driften. – Hemligheten bakom ett projekt av den här storleken heter samarbete, samarbete och åter samarbete, sade Ingemar Gustafsson från huvudentreprenören Processkontroll Elektriska AB. Inför 70-talet deltagare från hamnar, rederier och annan shippingverksamhet redogjorde han och landströmsprojektets fyra andra partners för hur man på endast tre år lyckats gå från beslut om upphandling till en anläggning i drift.

Först ut med daglig uppkoppling till elnätet är rederiet Unity Lines m/s Skania. Om någon vecka följs hon av Polferries m/s Wawel. Till hösten räknar man med att ytterligare ett fartyg ansluter sig och under åren 2014-2015 att de resterande av Ystads sex dagliga polenfärjor samtliga börjar utnyttja hamnens landström under hamnuppehållet.

Landströmsanläggningen i Ystads hamn. Foto: Helene Ohsbäck / YHLAB  Landströmsanläggningen i Ystads hamn. Foto: Helene Ohsbäck / YHLAB

VD Björn Boström hälsar                 Deltagarna lyssnar med stort
deltagarna välkomna.                       intresse.

Landströmsanläggningen i Ystads hamn. Foto: Helene Ohsbäck / YHLAB  Landströmsanläggningen i Ystads hamn. Foto: Helene Ohsbäck / YHLAB

Frågorna var många.                         Här ses hur kabeln kommer ombord.

Foton: Heléne Ohsbeck

Följande företag deltog i projektet och seminariet;

Företag som deltog i projektet och seminariet

 

Publicerad 2013-05-25, Uppdaterad 2014-03-06