Moderata skånska riksdagsledamöter på besök i hamnen

Den 18 september möttes riksdagsledamöter från moderata ”Skånebänken” i Ystad Hamn för att diskutera en lösning på de infrastrukturella utmaningar som hamnen står inför.

Idag möttes moderata riksdagspolitiker, lokala moderater samt representanter från Region Skåne i Ystad Hamn för att diskutera hur åtkomsten till hamnen kan förbättras och således öppna upp för bättre infrastruktur i regionen.

”Hamnens fråga är hela Skånes och Sveriges fråga. Det är av nationellt intresse att skapa funktionella vägar ut i Europa som möjliggör för passagerare, gods och tåg att ta sig till och från Sverige lättare” sa Olof Lavesson, riksdagsledamot och ordförande för moderata ”Skånebänken”.

Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn vad gäller antal passagerare och en ökning är att vänta de kommande åren. I fjol reste 1.775.083 passagerare från Ystad till Świnoujście i Polen och Rønne på Bornholm. Även antalet lastfordon och godsvolym har de senaste åren nått nya rekordnivåer. Volymerna är viktiga inte endast för hamnen utan även staden och regionen i stort; i år beräknas bland annat bornholmarna lägga uppemot 100 miljoner kronor på handel och köp av tjänster i staden.

”Det är av stor betydelse inte minst för Bornholmstrafiken att infrastrukturen fungerar så att danskarna har lättare att ta sig till och från ön. Att fler danskar väljer att åka via Ystad för att komma till Bornholm gynnar företagandet i hela regionen” sa Pontus Lindberg, 2:a vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Med vid dagens besök fanns förutom riksdagsledamöterna Olof Lavesson (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anders Hansson (M), Thomas Finnborg (M) och Maria Malmberg Stenergard (M) även Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, samt Henrik Plantin (M), vice ordförande Ystad Hamn Logistik AB och Per-Einar Larsson, ledamot i Hamnutskottet.

Björn Boström, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Pontus Lindberg, Anders Hansson, Olof Lavesson, Thomas Finnborg och Maria Malmer Stenergard vid dagens besök i Ystad Hamn.

Publicerad 2015-09-18