Nya rekord i Ystads hamn

År 2013 utvecklades trafiken i Ystad Hamn åter positivt och nya rekord slogs. Denna gång var det godsmängden som ökade kraftig, tack vare en stor ökning i trafiken mellan Ystad och Świnoujście i Polen. Även antalet lastfordon nådde en ny rekordnivå.

Den polska trafiken via Ystad Hamn ökar fortfarande och Ystad Hamn är sedan många år Sveriges största hamn för just färjetrafik till och från Polen. Rederiet Polferries utökade sin trafik med att sätta in ytterligare ett fartyg på linjen i början av året, och resultatet för hamnens del blev så positivt att såväl antalet lastfordon som godsvolymen nådde nya rekordnivåer. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska, vilket har varit en klar trend de sista tio åren. Antalet anlöp med fartyg i den polska trafiken ökade också under året. På passagerarsidan minskade antalet något under 2013, vilket främst beror på den skandinaviska lågkonjunkturen. Samtidigt kan det konstateras att intresset för polacker att besöka Sverige ökar, vilket på sikt kommer att ha en positiv inverkan på trafiken.

Trafiken till den danska ön Bornholm har varit mycket stabil under många år, även så under 2013. Lågkonjunkturen har inneburit ett något minskat transportbehov på godssidan och har även påverkat turisttillströmningen, så när som på en mindre avvikelse. Den konventionella godsmängden, som idag är en liten men viktig del av hamnens verksamhet, ökade både avseende antalet fartygsanlöp och godsvolymen. Vid halvårsskiftet 2013 tog Ystad Hamn klivet upp och blev då Sveriges tionde största hamn.

 Helåret 2013

 Antal 

Avvikelse 

Totalt

 

 

Gods (ton)

3.249.274

10,4%

Järnvägsvagnar

10.368

- 23,4%

Lastbilar/trailers

203.973

12,7%

Bussar

2.282

-14,4%

Personbilar

478.602

-1,2%

Passagerare

1.746.857

-2,5%

Anlöp

3.503

9,1%

Publicerad 2014-02-11, Uppdaterad 2014-04-25