Passagerarrekord och ökat antal järnvägsvagnar i Ystad Hamn

Utvecklingen fortsätter framåt i Ystad Hamn och året 2014 bjöd återigen på nya rekordnoteringar. Passagerare och järnväg är de stora vinnarna.

Efter det stora rekordåret 2013 har 2014 fortsatt att vara framgångsrikt för Ystad Hamn. En liten tillbakagång i godstrafiken öppnade för en ökning i passagerartrafiken där nytt rekord slogs för antalet passagerare till Bornholm och för antalet personbilar totalt i hamnen!

Den totala volymen är fortsatt hög och godset hamnade på det näst bästa resultatet någonsin. Hamnen fortsätter även att ligga på en bra nivå avseende lastfordon där det också blev det näst bästa resultatet någonsin.

Järnvägstransporterna ökade med nästan 10% under 2014 bl.a. tack vare en ny järnvägsoperatör, CFL Cargo Sverige AB, som påbörjade sin trafik under hösten.

-”Det är väldigt glädjande att passagerartrafiken åter ökar, och totalt sett når vi även här det näst bästa året någonsin” säger verkställande direktören för Ystad Hamn, Björn Boström. ”Härmed befäster vi ytterligare hamnen som Sveriges tredje största färjepassagerarhamn” fortsätter han.

Så här ser utvecklingen ut i siffror:

Tabell med statistik Ystad Hamn 2014

Publicerad 2015-01-16