Provanlöp färjeläge 7 och 8

Den 25 november genomfördes provanlöp i färjeläge 7 och 8 med m/s Skania och m/s Mazovia.

Entreprenören Per Aarsleff A/S har sedan början av 2019 arbetat hårt för färdigställandet av Ystad Hamns nya färjelägen i den yttre hamnen. Coronasituationen har naturligtvis påverkat projektet men väldigt lite och vi närmar oss nu slutförandet. Innan de nya lägena kan tas i bruk måste de testköras och kontrolleras så att allt fungerar som det ska.

Hamnens partners Unity Line och Polferries ställde sina färjor m/s Skania respektive m/s Mazovia till förfogande för provanlöp onsdagen den 25 november 2020. Fartygens befälhavare tog lugnt och stilla in sina färjor till de nya kajerna för test av rampsystem, förtöjningsanordningar m.m. Proven gick mycket bra och nu väntar finjusteringar och intrimningar innan lägena kan tas i dagligt bruk i slutet av januari 2021.

Provanlöp 25 nov 1Provanlöp 2Provanlöp 25 nov 3

Publicerad 2020-12-02, Uppdaterad 2020-12-03