Region Skåne besökte hamnen

Representanter från Region Skånes regionstyrelse och regionala utvecklingsnämnden besökte idag Ystad Hamn. Ökade trafikvolymer från Polen och Bornholm och logistiska utmaningar i hamnen stod på agendan.

Vid dagens besök närvarade Carl-Johan Sonesson, 2:e vice ordförande regionstyrelsen tillsammans med Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden. Med vid besöket fanns även Henrik Plantin, vice ordförande Ystad Hamn Logistik AB som berättade mer om senaste tidens positiva utveckling i hamnen.

”Vi ser en kraftig ökning av antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare i hamnen. Bara under första halvåret 2016 har antal lastbilar ökat med 18,6% och antal ton gods med 13% jämfört med samma period förra året. Passagerarantalet uppgick till 862.000 under första halvåret, vilket är rekordnivå för hamnen. Men utvecklingen innebär också att vi måste ta krafttag för att utveckla infrastrukturen i och runt hamnen för att på ett flexibelt, snabbt och säkert sätt kunna ta emot den ökade mängden trafik och passagerare” sa Henrik Plantin, vice ordförande Ystad Hamn, vid dagens besök.

Med en utökad färjetrafik behövs bra infrastruktur, framför allt på Europaväg 65 mellan Malmö och Ystad. Detta är viktigt inte endast för Ystad utan för hela Skåne för att skapa jobb och tillväxt i landet. I dagsläget finns ett antal problem på sträckan och behovet av att göra leden mer trafiksäker samt framkomlig är stort. Hamnen hoppas på stöd från Region Skåne i frågan för att kunna genomföra de investeringar som krävs.

”Vi har idag fått information om hamnens planer för framtiden och hört glädjande nyheter om den positiva utvecklingen i trafikvolymer. Det är dock tydligt att det finns behov av infrastrukturinvesteringar runt hamnen för att kunna ta emot framtidens trafik. I regionala utvecklingsnämnden arbetar vi ständigt för regional tillväxt bland annat inom frågor som rör infrastruktur och tittar ständigt efter möjligheter att förbättra tillgången till god infrastruktur i Skåne” sa Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, vid dagens besök.

Carl-Johan Sonesson, Henrik Plantin och Pontus Lindberg vid dagens besök i Ystad Hamn.

Publicerad 2016-08-17