Rekordvolymer första halvåret 2016

Ystad Hamn fortsätter nå nya rekordnivåer i trafiken till och från hamnen. Efter förra årets rekordsiffror visar första halvåret 2016 att trenden fortsätter.

Antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare visade samtliga en ökning under första halvåret 2016 jämfört med samma period förra året. Den största ökningen stod antalet lastbilar för med hela 18,6%. Totalt 110.000 lastbilar passerade under årets första sex månader, vilket är nytt rekord för Ystad Hamn. Antal ton gods översteg 1.650.000, även det rekord i och med en ökning på 13%. Med över 862.000 passerande resenärer i Ystad Hamn mellan januari och juni i år nådde även antalet passagerare ny rekordnivå, med en ökning på 4%.

”Det är glädjande att våra och våra partners gemensamma ansträngningar fortsätter ge utdelning och att vi ser en kraftig marknadstillväxt i både Polen och Danmark som varit till nytta för hamnen. Med stora delar av sommarsäsongen ännu framför oss och med förhoppning om en god höst, hoppas vi kunna slå rekord även andra halvåret 2016 och ytterligare befästa vår position som en av Sveriges största hamnar” säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Ystad Hamn är idag Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, med daglig trafik till Bornholm och Polen. Ökningen av passagerare går att finna i såväl trafiken till Polen som Bornholm, medan ökningen av gods främst härrör från den polska trafiken. 

Trots att mycket pekar uppåt för hamnen fortsätter antalet järnvägsvagnar att minska. Även om intresset för att flytta gods från lastbil till järnväg är stort saknas kapacitet för godstågen att trafikera de svenska spåren.

”Vi tror fortfarande på en framtid för järnvägstrafiken. Vi har under de senaste åren investerat i en upprustning av järnvägsfärjeläget, samtidigt som vi för en god dialog med både rederier och järnvägsaktörer i Sverige och Polen. Staten måste ta sitt ansvar för utvecklingen av spåren på den svenska sidan, någonting som vi är i kontinuerlig dialog med politikerna om” fortsätter Björn Boström.

 

Volymer första halvåret 2016

 

 Antal

Avvikelse 

 

Gods (ton)

1.656.574

13,0%

Rekord

Järnvägsvagnar

4.731

-9,7%

 

Lastbilar/trailers

110.888

18,6%

Rekord

Bussar

1.393

10,7%

 

Personbilar

224.685

5,2%

Rekord

Passagerare

862.759

4,0%

Rekord

Anlöp

1.718

4,2%

 

Publicerad 2016-07-12