Riksdagsledamot från Ystad besökte hamnen

Kristina Yngwe från Ystad är ny riksdagsledamot för Centerpartiet. Tillsammans med Ystadcenterns Eva Bramsvik Håkansson besökte hon Ystad Hamn för att sätta sig in verksamheten samt de möjligheter och utmaningar hamnen och Ystads kommun står inför.

Ystad Hamn arbetar intensivt för att förbättra infrastrukturen till och från hamnen. Europaväg 65 (E65) från Malmö till hamnen är viktig för alla de som pendlar från Bornholm, polenresenärerna, turisterna samt inte minst för Ystad- och Österlenborna. Den viktiga godsförsörjningen till och från Sverige, med stora volymer via Ystad Hamn, ställer också krav på en ordentlig infrastruktur. Kristina Yngwe, som även är ledamot i Ystads kommunfullmäktige, visade ett stort intresse för hamnens arbete med infrastrukturfrågorna och kommer att ta dessa med sig till Riksdagen.

Björn Boström, Kristina Yngwe och Eva Bramsvik Håkansson

Björn Boström, VD Ystad Hamn Logistik AB, Kristina Yngwe och Eva Bramsvik Håkansson

Publicerad 2014-11-28