Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn

Måndagen den 3 februari besökte riksdagsledamoten från Svedala Gunilla Nordgren Ystad Hamn för att informera sig om hamnens fina utveckling och infrastrukturproblematiken på vägar och järnväg till och från Ystad såväl som hamnen.

Riksdagsledamot Gunilla Nordgren besökte Ystad Hamn, en av valkretsens viktiga verksamheter. Under besöket fick Gunilla Nordgren information om hamnens kontinuerligt ökande trafik till och från Polen och Bornholm, och möjligheterna som detta erbjuder hela regionen i sydöstra Skåne och övriga Sveries stora transportbehov för import och export. Året 2013 satte hamnen nya rekord för volymerna som hanterades i hamnen. Dessutom är behovet av hållbar infrastruktur hela vägen till hamnen ett ämne som togs upp vid besöket, då Nordgren visades runt i hamnen av verkställande direktören Björn Boström.

Hamnens verkställande direktör Björn Boström med riksdagsledamoten Gunilla Nordgren på hamnkontoret i Ystad.

Hamnens verkställande direktör Björn Boström med riksdagsledamoten Gunilla Nordgren på hamnkontoret i Ystad.

Publicerad 2014-02-11, Uppdaterad 2014-04-25