Riksdagsledamot och Ystad Hamn fokuserar på tillväxt i östra Skåne

Riksdagsledamoten Kristina Yngwe (C) och Ystad Hamn bjöd den 27 april 2015 in regionala och lokala politiker och tjänstemän till ett seminarium för att diskutera hur tillväxten i östra Skåne ska öka. Under dagen konstaterades att investering i och utveckling av infrastruktur är nyckeln till tillväxt.

Tillväxten i den östra delen av Skåne är lägre än i resten av Skåne, någonting som till stor del beror på de infrastrukturella utmaningar som finns i regionen. Idag bjöd Kristina Yngwe (C) in politiker till Ystad Hamn för att sätta fokus på frågan.

”Jag vill jobba för att den östra delen av Skåne inte blir kvar på perrongen när tillväxttåget kör genom Skåne. Därför tog jag initiativ till dagens seminarium. Vi har under dagen diskuterat vart vi bör rikta vårt fokus, och jag har fått värdefull input som jag kommer att ta med mig tillbaka till Riksdagen” säger Kristina Yngwe.

Kristina Yngwe hade bjudit in Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson, Anders Åkesson, till seminariet för att berätta om hur Riksdagen jobbar med transportinfrastruktur för regional, nationell och global tillväxt. Förutom Kristina Yngwe stod även Björn Boström, VD för Ystad Hamn som värd. Även han belyste vikten av fungerande infrastruktur för att skapa hållbar tillväxt i östra Skåne.

”Vi har i dag stora problem med infrastrukturen i vår del av regionen. Det är framför allt E65 och Dragongatan i Ystad som försämrar konkurrenskraften. Det är viktigt att vi jobbar för att få en lösning på problematiken, bland annat för att de stora mängder gods som anländer till östra Skåne från kontinenten enkelt och snabbt ska kunna transporteras till resten av Sverige. Hela östra Skåne måste stå enat och belysa problematiken för att uppmuntra Riksdagen att prioritera investeringar i området”, sa Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Ystad Hamn samarbetar med Åhus Hamn när det gäller satsningar på infrastruktur och ökad näringslivsetablering i östra Skåne. Åhus Hamns VD Fredrik Åsare deltog också i seminariet och poängterade bl.a. att hela Skåne måste blomstra.

 Föredragshållare vid Ystad Hamns seminarium om tillväxt i östra Skåne

Från vänster: Fredrik Åsare VD Åhus Hamn, Anders Åkesson (C), Kristina Yngwe (C) och Björn Boström VD Ystad Hamn.

 

 

Publicerad 2015-04-28