Riksdagsledamoten Leif Jakobsson besökte Ystad Hamn

Den 4 februari besökte riksdagsledamoten Leif Jakobsson Ystad Hamn. Han blev informerad om hamnens positiva utveckling samt inte minst hamnens betydelse för Öresundsregionen då Ystad är en viktig del av dansk inrikestrafik tack vare trafiken till Bornholm.

Måndagen den 4 februari 2013 besökte riksdagsledamoten Leif Jakobsson Ystad Hamn. Hamnens verkställande direktör Björn Boström informerade om rekordåret 2012 och att hamnen bl.a. är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn. Även miljöfrågorna var i fokus och speciellt var det hamnens investering i världens största HVSC (High Voltage Shore Connection) anläggning för leverans av ström till fartyg vid kaj som fångade intresset. Leif Jakobsson är från Malmö och har varit ordinarie riksdagsledamot sedan 2002. Han är vice ordförande i skatteutskottet och gruppledare för socialdemokraterna.

På bilden ses hamnens VD Björn Boström med Leif Jakobsson till höger.

På bilden ses hamnens VD Björn Boström med Leif Jakobsson till höger.

Publicerad 2013-02-09, Uppdaterad 2014-09-11