Seminarium om effektiva godstransporter

Ystad Hamn fortsatte den 4 mars 2016 sitt arbete med att förbättra transportvägarna i sydöstra Skåne och till Bornholm via Ystad. Hamnen bjöd in politiker, transportföretag och andra intressenter från både Danmark och Sverige till en konferens i Rønne på Bornholm, för att diskutera betydelsen av effektiva transportvägar.

Vid dagens sammankomst diskuterades hur aktörer tillsammans kan möjliggöra för effektiv, snabb och billig transport av gods i ytterområden så som sydöstra Skåne och Bornholm. Med bland deltagarna fanns bland annat Lennart Andersson, Regionchef, Trafikverket Region Syd samt Pontus Lindberg, 2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.

”Effektiva transportvägar är avgörande för utvecklingen och företagsamheten i sydöstra Skåne, och frågan kan inte diskuteras för ofta eller för mycket. Det är viktigt att transporten funkar friktionsfritt både för människor och gods. Därför är det bra att vi idag tillsammans lyfter frågan ur ett bredare perspektiv” sa Pontus Lindberg.

Vid konferensen diskuterades, förutom transportvägar i sydöstra Skåne, även hur effektiva godstransporter skapas till och från den danska ön Bornholm, samt hur goda transportvägar kan skapa tillväxt i regionen.

”Godstransporter är ofta ett ämne som glöms bort, men som har stor betydelse för vår vardag då vi förlitar oss på att varor ska kunna komma fram och göra så i tid. Det är positivt att vi idag har kunnat diskutera hur vi kan få ännu effektivare godstransporter i framtiden, samt hur vi tillsammans kan förbättra transportvägarna i sydöstra Skåne. Det är en fråga vi kommer fortsätta att lyfta bland politiker och aktörer i regionen” sa Björn Boström, VD Ystad Hamn Logistik AB.

Ystad Hamns VD med föredragana på dagens godskonferens

Ystad Hamn sätter fokus på betydelsen av effektiv godstransport till och från Bornholm via Ystad.

På bilden från vänster; Lea Wermelin Folketinget (Socialdemokratiet), Christian Christensen, COOP, Pontus Lindberg, Region Skåne (M), Björn Boström, Ystad Hamn, Anders Jessen, ITD, Lennart Andersson, Trafikverket och Peter Juel Jensen, Folketinget (Venstre).

 

Publicerad 2016-03-04