Statssekreteraren möter Ystad Hamn

Vid ett lunchmöte i Riksdagen onsdagen den 18/6 2014 träffade hamnens VD Björn Boström även statssekreterare Ingela Bendrot.

Ingela Bendrot är statssekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Näringsdepartementet. Tillsammans med Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström (M) och andra riksdagsledamöter deltog hon på Ystad Hamns lunchmöte för att sätta sig in i hamnens verksamhet och de utmaningar man står inför med den sedan ett antal år kraftigt ökade trafiken.

Ingela Bendrot tackade för informationen rörande Ystad Hamn och lovade att ta med sig budskapet rörande behovet av en snabb utbyggnad av E65an in i regeringskansliet och även vidarebefordra den till Trafikverket. Precis som många andra politiker var hon positivt förvånad över vilken betydelse Ystad och Ystad Hamn har för färjetrafiken till och från Polen och Bornholm, samt vilken betydelse färjetrafiken har för hela södra Sverige.

 Jan-Evert Rådhström, Ingela Bendrot och Björn Boström på lunchmöte

På bilden ses vice ordföranden i Riksdagens trafikutskott Jan-Evert Rådhström tillsammans med statssekreterare Ingela Bendrot och hamnens verkställande direktör Björn Boström

Publicerad 2014-06-21